Навигација

Акреди. и сертиф. у области органске произв., заштите геогр. порекла и GlobalGap-a

Сарадња

У оквиру Програма швајцарско-српске трговинске сарадње 2009-2012 (Swiss-Serbian TCP 2009-2012) и Програма немачко-српске сарадње 2010 (German-Serbian Cooperation 2010), у организацији Agidea-e (Swiss Association for the Development of Agriculture and Rural Areas) и GTZ-а (Немачка организација за техничку сарадњу), од 29. августа до 9. септембра, реализовано је студијско путовање посетама Немачкој, Аустрији и Швајцарској. Тема студијског путовања била је „Акредитација и сертификација у области органске производње, заштите географског порекла и GlobalGap-a“.

Представници Министарства пољопривреде, шумарства и водопривреде, Акредитационог тела Србије - АТС, Завода за интелектуалну својину, SEEDEV-a, као носиоца програма  Swiss-Serbian TCP 2009-2012 и његових партнера, као и представници  организатора GTZ-а имали су прилику да се током изузетно занимљивог и добро осмишљеног студијског путовања, упознају са различитим системима оцењивања усаглашености и контроле у области органске производње, шемама контроле квалитета у области  GlobalGap-a  и заштите географског порекла, као и системима акредитације.

Захваљујући подршци Програма немачко-српске сарадње 2010, организован је део студијског путовања посетом Немачке и Аустрије, са циљем да се подрже напори Министарства пољопривреде, шумарства и водопривреде (МПШВ) Републике Србије и националног акредитационог тела у установљавању система контроле у области органске производње и оцењивања усаглашености (сертификација органских производа) у складу са хармонизованим захтевима ЕУ (834/2007 и 889/2008) у односу на домаћу легислативу (Закон о органској производњи, Акциони план о органској производњи). Посете Немачком акредитационом телу (DakkS) и сертификационим телима у Немачкој и Аустрији (GfRS и SLK) која сертификују органске производе и која су акредитована у складу са стандардом EN 45011, биле су организоване у оквиру овог студијског путовања и омогућиле су полазницима да разумеју системе акредитације и контроле органске производње, као и сертификације органских производа, а посебан акценат је стављен на рад компетентне службе (competent authority), која ће бити установљена у МПШВ, која би вршила надзор примене Закона о органској производњи. Иначе, Акредитационо тело Србије је 12. јула ове године доделило први сертификат о акредитацији сертификационом телу за сертификацију производа у области органске проиводње „Евроцерту“ из Београда.

Део путовања који се одвијао у Швајцарској у оквиру Програма швајцарско-српске трговинске сарадње 2009-2012 односио се на упознавање полазника са системима акредитације и сертификације и контроле у области органске производње, заштите географског порекла и GlobalGap-a. Упознавање са елементима инфраструктуре квалитета у Швајцарској у области пољопривреде треба да помогне развоју нових шема у области акредитације сертификационих тела за сертификацију производа са заштићеним географским пореклом, као и шема за акредитацију тела за оцењивање усаглашености (сертификациона и контролна тела) у домену примене добровољних стандарда (GlobalGap-a ).

У швајцарском моделу за потребе сертификације и контроле система SWISSGAP-а користе се услуге сертификационих  тела (акредитованих у складу са EN 45011) и контролних организација (акредитованих у складу са ISO/IEC 17020), у односу на различите степене провере према врсти производа односно објекту инспекцијске провере. У области органске производње и заштите географског порекла сертификацију спроводе акредитована сертификациона тела за сертификацију производа (EN 45011), која могу да за потребе сертификације подуговарају услуге контролних организација. До данас је у Швајцарској заштићено укупно 27 пољопривредних производа (19 PDO и 8 PGI), углавном млечних и месних прерађевина. Интересантно је истаћи да је Министарство пољопривреде Швајцарске (Federal Depatment of Economic Affairs FDEA, Federal Office for Agriculture FOAG) укључило акредитоване контролне организације (ISO/IEC 17020) у инспекцију система директних плаћања односно субвенција пољопривредним произвођачима. Реформом аграрне политике од 1993. године директна плаћања су повезана са условима задовољавања одређених стандарда у производњи (еколошка производња - PER, примена интегралних принципа - PI, добробит животиња, заштита животне средине,...), а за контролу испуњења захтеваних стандарда ангажују се контролне организације, које за те потребе користе обучене компетентне провераваче који су и сами фармери. Швајцарско акредитационо тело (SAS) је до сада акредитовало 30 контролних тела (ISO/IEC 17020) за PER, SwissGAP; 12 испитних лабораторија (ISO/IEC 17025) за узорковање и испитивање земљишта, воде; и 8 сертификационих тела за сертификацију производа (EN 45011).

Након овог студијског путовања АТС ће у сарадњи са GTZ-ом и Agridea-ом наставити ову до сада изузетно успешну сарадњу, организовањем обука и семинара за акредитационе оцењиваче из области пољопривреде (органска производња, заштита географског порекла и GlobalGap), као и пружањем саветодавне помоћи у успостављању нових шема акредитације.