Навигација

22. седница Комитета за комуникације и публикације (ЕА CPC)

Међународне активности

Двадесет друга седница Комитета за комуникације и публикације (CPC) Европске организације за акредитацију (ЕА) одржана је у периоду од 10. до 11. октобра 2012. године у Паризу, Француска, у организацији Француског акредитационог тела (COFRAC).

Седницу је отворио Daniel Pierre, директор COFRAC-а и потпредседавајући EA, који је учесницима пожелео успешан састанак.


Представљајући најважније вести из протеклог периода, председавајући CPC комитета, Vagn Andersen, је обавестио чланове CPC комитета да ће на седници Генералне скупштине ЕА, која ће се одржати у новембру, бити изабран нови председавајући ЕА. Такође ће бити изабрани председавајући MAC и HHC комитета, као и генерални секретар ЕА.


Атмосфера са састанка

Извештај о примени Уредбе ЕЗ бр. 765/2008 (Regulation (EC) 765/2008) је представљен на састанку SOGS-а одржаном 11. октобра у Бриселу. Главна препорука Европске комисије (ЕК) односила се на чињеницу да је потребно унапредити систем колегијалног оцењивања будући да су ILAC и IAF утврдили једну неусаглашеност током оцењивања ЕА због недостатка документованог програма за промоцију глобалних споразума који се потписују у оквиру ILAC-а и IAF-а. Стога се дошло до закључка да је потребно да ЕА изради такав један програм приликом чега ће се ослањати на искуство из других региона.


Водич најбоље праксе (Best Practice Guide) омогућава националним акредитационим телима (НАТ) да имају што бољу сарадњу са државним органима и из тог разлога је поменути водич био разматран и на годишњем састанку ILAC-а и IAF-а који је у октобру одржан у Рио де Женеиру, Бразил.


Ревизија документа EA-3/01: Услови за коришћење симбола акредитације и позивање на статус потписника MLA споразума (EA-3/01: Conditions for Use of Accreditation Symbols and Reference to MLA Signatory Status) имала је за циљ обавезно позивање на EA MLA споразум у сертификатима о акредитацији које НАТ издају својим акредитованим телима за оцењивање усаглашености (ТОУ). С друге стране, НАТ би требало да имају процедуру која омогућава ТОУ да се у својим сертификатима и извештајима, које издају, позивају на EA MLA споразум у складу са обимом за који је EA MLA споразум потписан.


У брошури о EA MLA споразуму, која има за циљ промоцију овог споразума, наводи се да би у документу EA-1/06 требало јасно дефинисати и начин промоције споразума, које НАТ потписују са  ILAC-ом и IAF-ом, а препорука је и да би НАТ требало да промовишу споразуме које потписују са ILAC-ом и IAF-ом. Брошура ће бити не само доступна на вебсајту ЕА, већ ће бити и преведена на локалне језике држава потписница овог споразума. Такође, први пут је објављен годишњи извештај о EA MLA споразуму за 2012. годину у којем је посебна пажња усмерена на потребу за унапређењем система колегијалног оцењивања и значаја који исти има за чланице ЕА.


Структура вебсајта ЕА ће такође бити измењена, као и секција намењена само чланицама ЕА, а замишљено је да ће се ова активност спровести у две фазе. Током прве фазе ће бити завршен нови дизајн вебсајта ЕА да би следеће године уследио рад на секцији намењеној само чланицама ЕА, односно рад на интранет структури. На овај начин ће Секретаријат моћи лакше да контролише вебсајт, унапредиће се структура вебсајта како би се прилагодила потребама корисника вебсајта који ће тако моћи лакше да претражују вебсајт, а сâм изглед вебсајта ће бити у складу са статусом и циљевима ЕА. Започет је и рад на новом дизајну логоа ЕА. Такође ће бити потребно да ЕА на свом вебсајту постави и билтен у којем би се налазиле најновије информације везане за рад ЕА и акредитационих тела у Европи.


Током састанка се расправљало и о Уредби бр. 600/2012 којом се објашњава да ће шема акредитације, која се заснива на стандарду ISO/IEC 14065, бити обавезна, а поменута уредба ће ступити на снагу 1. јануара 2013. године. Ово подразумева да ће EA MLA споразум да укључи и акредитацију GHG (гасови стаклене баште) верификатора и да су НАТ у обавези да успоставе и воде базу података (EA ETS) која ће бити доступна и другим НАТ, државним органима, верификаторима, итд. ЕА ће омогућити приступ поменутим базама података како би подаци о акредитованим телима за верификацију и земљама у којима та тела за верификацију обављају своје активности били доступни јавности, као и подаци о обиму акредитације поменутих тела за верификацију. Потврђено је да ће ова база података имати две сврхе и да ће бити намењена двема различитим циљним групама – биће објављено која НАТ могу да акредитују верификаторе како би тела за верификацију могла да уз помоћ ове базе података  пронађу такве податке, а такође ће бити објављено која су тела за верификацију акредитована и у којој земљи како би надлежни органи могли да врше контролу. Такође је договорено да ће чланови CPC комитета дефинисати препоруке за стварање ове базе података.


Први билтен ЕА у електронској форми је објављен 12. јула 2012. године и у њему су представљена кључна питања о којима се дискутовало током Генералне скупштине ЕА у мају. Следећи билтен ће бити припремљен након заседања Генералне скупштине ЕА која се одржава у новембру у Братислави.


Чланови CPC комитета су добили и задатак да израде брошуру у којој се објашањава механизам решавања приговора и жалби у оквиру ЕА. Сама процедура је описана у документу Supplement 3 to EA-1/17, EA Rules of Procedure – EA Procedure for the investigation and resolution of Complaints and Appeals, а податке наведене у овој процедури је потребно објавити и на вебсајту ЕА како би тржиште било информисано о улози ЕА и начину решавања приговора и жалби уз посебан осврт на средства којима се овај процес спроводи и врстама одлука које ЕА у том контексту доноси.


Када је реч о новостима из ILAC-а и IAF-а, потребно је да CPC комитет прикупи чланке и достави их како би исти били објављени у следећем билтену IAF-а будући да је јако важно да он садржи и вести из Европе. Такође, већина активности, везаних за измену структуре ILAC-овог вебсајта, је већ реализована, а саме спецификације су разматране на годишњем састанку ILAC-а и IAF-а у октобру у Бразилу.


Добра сарадња ЕА са стручним организацијама и заинтересованим странама је од изузетног значаја па је стога потребно израдити стратегију за унапређење сарадње посебно са заинтересованим странама. Биће потребно да чланови CPC комитета доставе Секретаријату ЕА податке о заинтересованим странама из својих земаља.


На крају другог дана састанка одржана је радионица посвећена унапређењу могућности претраживања базе акредитованих ТОУ на вебсајту ЕА (EA Search Facility Workshop) како би се повезале кључне речи са свим активностима акредитованих ТОУ. Радионицу је водила Martine Blum, секретар ЕА, која је присутне известила о тренутном стању и будућим активностима у овој области.


У складу са новоустановљеним програмом под називом „Уметност акредитације“, који омогућава да на сваком састанку члановима буде представљена активност, односно уметничко дело (у разним уметничким и комуникационим формама), Vitaly Bohaievsky, представник Украјинског акредитационог тела (NAAU), уручио је директору COFRAC-а слику на којој је приказан лого Француског акредитационог тела. 


Daniel Pierre и Vitaly Bohaievsky

Следећа седница CPC комитета биће одржана у периоду од 10. до 11. априла 2013. године u Букурешту, Румунија, а домаћин ће бити Румунско акредитационо тело (RENAR).

У раду комитета су испред АТС-а учествовале Јасна Стојановић и Катарина Богојевић.