Навигација

Конгрес метролога 2013

Најаве догађаја

Дирекција за мере и драгоцене метале, Завод за метрологију Црне Горе и Друштво метролога позивају све стручњаке у области метрологије да као аутори научних и стручних прилога, спонзори, активни учесници и излагачи допринесу успеху научно-стручног скупа који ће се одржати у хотелу Језеро у Бору у периоду од 17. до 19. октобра 2013. године.

Циљ и програм конгреса метролога

Традиционално, Конгрес има за циљ размену информација, научних и стручних сазнања и побољшање квалитета у свим областима метрологије. Ове године ће за време одржавања Конгреса бити уведене радионице. Теме и садржај радионица ће бити накнадно објављене.


Конгрес ће након пленарне седнице радити по секцијама према класификацији IMEKO (International Measurement Confederation).


Народна скупштина Књажевине Србије је 1. децембра 1873. године изгласала први Закон о метарским мерама (заснован на прамерама метра и килограма) којим је уведен децимални метарски систем мера и омогућено привредно и трговинско повезивање земље са тржиштем средње и западне Европе. Тим законом је постављен камен темељац законске метрологије у Србији. 2013. године се обележава 140 година законске метрологије у Србији, чему и наш Конгрес даје допринос својим мотом:

“Од прамера до нових дефиниција мерних јединица”

Све додатне информације, као и начин пријављивања можете пронаћи на сајту Дирекције за мере и драгоцене метале.