Навигација

Одржани семинари АТС-а

Семинари

Дана 18.06.2013. године одржан је први у низу семинара који  Акредитационо тело Србије (АТС) организује с циљем да упозна тела за оцењивање усаглашености са изменама својих докумената система менаџмента, а све у сврху повећања ефикасности поступка акредитације.


Семинару су присуствовала сертификациона тела за сертификацију система менаџмента. Јасна Стојановић, в.д директора АТС-а, је упознала присутне  са изменама у  Правилима акредитације, Правилима за коришћење симбола акредитације, Правилима прекограничне акредитације, начину решавања приговора и жалби, као и о критеријумима за осведочење.


Љубица Живанић, начелница одељења за акредитацију контролних и сертификационих тела, је презентовала присутнима смернице за исказивање обима акредитације сертификационих тела за системе менаџмента. Такође их је упознала на који начин могу да дођу до информација од посебног значаја.


Светлана Голубовић, АТС, је упознала присутне са трајањем провера система квалитета и управљања животном средином.


Други семинар, којем су присуствовала контролна тела и сертификациона тела за сертификацију производа и особа, је  одржан у Београду у четвртак, 20.06.2013. године, са почетком у 10,00 часова у Клубу посланика, Толстојева 2, Београд.


Предавања су одржале Јасна Стојановић, Љубица Живанић и Душанка Сантовац. Осим измена у документима система менаџмента АТС-а, присутни су упознати и са прелазним периодима за стандарде 17020, 17065 и 17024, као и са правилима о учешћу у међулабораторијским поређењима и програмима за испитивање оспособљености. Такође су најављена упутства, која се односе на критеријуме за акредитацију,  и смернице за оцењивање сертфикационих тела за сертификацију производа у области органске производње.


Љубица Живанић, Јасна Стојановић и Душанка Сантовац


Учесници семинара