Навигација

32. заседањe Генералне скупштине ЕА

Међународне активности

32. заседање Генералне скупштине Европске организације за акредитацију (EA GА) је одржано у периоду од 20. до 21. новембра у Ослу, Норвешка, у организацији Норвешког акредитационог тела (NA).


Током заседања EA GА донето је 19 резолуција од којих су најзначајније:
- ЕА GА је ратификовала резултате електронског гласања за усвајање процедура: EA-6/02 EA Guidelines on the Use of EN 45 011 and ISO/IEC 17021 for Certification to EN ISO 3834; EA-4/02 Evaluation of the Uncertainty of Measurement In Calibration и EA-1/06 EA Multilateral Agreement Criteria for signing Policy and procedures for development;
- ЕА GА је усвојила извештај EA Quality Manager-а Бисерке Бајзак Брезак (ХАА) која је, између осталог, обавестила ЕА GА о текућим активностима у вези спајања ЕА и ЕА MAC Секретаријата (рок април 2014. године), као и о резултатима интерних провера и плановима за наредне, изменама докумената система менаџмента које су у току (ревизија документа ЕА -0/00), као и о затварању неусаглашености из претходних интерних провера и резултатима и плановима за наредна преиспитивања;
- ЕА GА је донела одлуку да се ЕА пријави IAF-у за проширење статуса MLA потписника као регионалне групе за нову област - сертификација особа у складу са стандардом ISO/IEC17024 и да затражи да колегијално оцењивање за ову област буде укључено у наредно колегијално оцењивање ЕА од стране тима IAF-a/ILAC-а;
- ЕА GА је донела одлуку да се ЕА пријави IAF-у за проширење статуса MLA потписника као регионалне групе за нове под-области за FSMS, ISMS и систем менаџмента у области медицинских средстава у оквиру главне области (ниво 3) - сертификација система менаџмента у складу са стандардом ISO/IEC 17021. ЕА сматра да је потребно наставити дискусије у IAF-у са циљем промене структуре IAF MLA споразума како не би више постојале подобласти MLA споразума и како би на тај начин систем колегијалних оцењивања постао функционалан с циљем да обезбеди одговарајући број осведочења умањујући напоре регионалних група и њених чланова. Резултати активности ЕА колегијалних оцењивања за одговарајуће области биће сакупљени како би били предочени оцењивачком тиму ILAC-а/IAF-а са крајњим циљем да се повећа поверење у систем оцењивања да би се показало да под-области MLA споразума заиста нису неопходне. Претпоставка је да ово проширење неће ни бити неопходно након што области IAF MLA споразума буду ревидиране у складу са тренутно предложеним стратешким планом ове организације;
- ЕА GА је донела одлуку да, у складу са документом ЕА -1/20 А 2012, задужи Извршни комитет (EA EX) да прегледа и усклади буџет за 2014. годину који је одобрен у мају 2013. године, као и да измени Програм рада за 2014. годину и План ЕА 2014-2017 узимајући у обзир  посебне активности и оперативне задатке ЕА у оквиру ФПА споразума (Framework Partnership Agreement) EA и Европске комисије, а затим да исте представи ЕА за усвајање, што може бити учињено и електронском поштом ако буде неопходно;
- ЕА GА је донела одлуку да, на препоруку Извршног комитета, одобри ревидиране износе ЕА чланарина  за 2014. годину, као и да одобри нову формулу за обрачунавање чланарина која ће се први пут применити у 2015. години;
- ЕА GА је донела одлуку да, на препоруку Хоризонталног комитета за хармонизацију (EA HHC), повуче документ ЕА-1/18 А:2011 – Policy and Procedure for Expansion of the Scope of the EA MLA, јер је усвојен ревидирани документ  ЕА-1/06 А АB: 2013 - ЕА Multilateral Agreement: Criteria for Signing – Policy, у коме је сада интегрисана садржина ЕА-1/18;
- ЕА GА је донела одлуку да Хоризонтални комитет за хармонизацију (EA HHC) започне рад на изради новог  ЕА документа који ће се односити на надзорна оцењивања;
- ЕА GА је донела одлуку да Комитет за лабораторије (EA LC) започне израду ЕА документа који ће се односити на испитивање уз пацијента (Point of Care Testing (POCT)), као и документа који ће се односити на примену мишљења и тумачења, како су дефинисана у стандарду  ISO/IEC 17025 приликом акредитације лабораторија;
- ЕА GА је донела одлуку да усвоји ревидиран Програм рада Комитета за сертификациона тела за 2014. годину, као и да одобри ревидиране пројектне задатке комитета из октобра 2013. године;
- ЕА GА је донела одлуку да, на препоруку Извршног комитета и радне групе за GHG, прелазак са стандарда EN ISO 14065:2012 (ISO 14065:2007) на стандард EN ISO 14065:2013 буде административан. Такође се наглашава да према саопштењу Европске комисије 2013/C  258/05 (листа хармонизованих стандарда) претпоставка о усаглашености са претходном верзијом се завршила 31.10.2013. године;
- ЕА GА је донела одлуку да Комитет за сертификацију започне ревизију документа ЕА-6/02 М 2013: EA Guidelines on the Use of EN 45011 and ISO/IEC 17021 for Certification to EN ISO 3834 у циљу усклађивања са стандардом ISO/IEC 17065, као и да повуче важећу верзијu документа ЕА-6/02 оног дана када се заврши транзициони период преласка са стандарда  EN 45011 на ISO/IEC 17065 (16.09.2015.);
- ЕА GА је донела одлуку да, на препоруку Комитета за сертификацију, усвоји следећа IAF документа као обавезујућа за све чланице ЕА: IAF MD5:2013, IAF MD10:2013 и IAF MD12:2013, као и да усвоји информативни документ IAF ID5:2013.

Генералнa скупштинa ЕА