Навигација

Заједничко саопштење ISO-ILAC-IAF 2017.

Обавештења

Заједничка радна група ISO-ILAC-IAF Joint Working Group (JWG) ILAC издала је 17. априла 2017. године заједничко саопштење IAF-ILAC-ISO које потврђује  да лабораторије акредитоване у складу са стандардом ISO/IEC 17025 - Општи захтеви за компетентност лабораторија за испитивање и лабораторија за еталонирање имају успостављен признат систем менаџмента:

Када лабораторија испуњава захтеве стандарда ISO/IEC 17025:2005 то заправо значи да она испуњава и захтеве који се односе на техничку компетентност и захтеве за систем менаџмента, што је неопходно да би резултати испитивања и еталонирања, које таква лабораторија издаје, били увек валидни. Захтеви за систем менаџмента у стандарду ISO/IEC 17025 пишу се тако да терминологија, која се у њима користи, на адекватан начин описује рад лабораторија и лабораторија задовољава и принципе стандарда ISO 9001.

http://ilac.org/about-ilac/partnerships/international-partners/iso/

Joint ISO-ILAC-IAFCommunique on the Management Systems Requirements of ISO/IEC 17025, GeneralRequirements for the competence of testing and calibration laboratories