Навигација

Годишњи извештаји

АТС је у обавези да, у складу са Статутом и Одлуком о изменама и допунама оснивачког акта Акредитационог тела Србије, издаје Годишњи извештај о раду АТС-а који усваја Управни одбор АТС-а.