Navigacija

Vesti

Uručeni sertifikati akreditovanim TOU

OpšteObaveštenja

U prijatnoj atmosferi amfiteatara Narodne banke Srbije, 21. decembra 2023. godine, uručili smo preko 100 sertifikata našim akreditovanim telima koja su dobila/obnovila akreditaciju u periodu od juna do decembra ove godine. 

Predstavnici akreditovanih tela dočekani su pohvalnim rečima za svoj trud i rad, što je rezultiralo potvrdom o kompetentnosti poslova sa kojima se bave. Direktor ATS-a, mr Dragan Pušara, pozdravio je sve goste i dao kratak osvrt na aktivnosti koje su obeležile ovu godinu i govorio je o budućim planovima naše ustanove. 

Detaljnije na OVDE

 

ATS - potpisnik ILAC MRA za PT provajdere

OpšteObaveštenjaMeđunarodne aktivnosti

Međunarodna organizacija za akreditaciju laboratorija (ILAC), objavila je na svom sajtu da je ATS-ov staus potpisnika ILAC MRA sporazuma, proširen na akreditaciju provajdera za ispitivanje osposobljenosti (ISO/IEC 17043).

U okviru ILAC-a, ATS od 2012. godine ima potpisane sporazume i za oblasti ispitivanja, medicinskih ispitivanja, etaloniranja i kontrolisanja. 

Ovde možete pogledati status svih potpisnika ILAC MRA sporazuma https://ilac.org/signatory-search/

Podsećamo, da ATS ima potpisan i EA MLA sporazum iz ove oblasti o čemu smo pisali OVDE

Obaveštenje sertifikacionim telima za FSMS

OpšteObaveštenja

Obaveštenje sertifikacionim telima za FSMS o planu prelaska na  SRPS ISO 22003-1– Bezbednost hrane – Deo 1: Zahtevi za tela koja obavljaju proveru i sertifikaciju sistema menadžmenta bezbednošću hrane

07.06.2022. godine objavljen je standard ISO 22003-1:2022, Food safety — Part 1: Requirements for bodies providing audit and certification of food safety management systems koji je predviđen da ga u kombinaciji sa ISO/IEC 17021-1:2015, koriste tela koja vrše proveru i sertifikaciju FSMS-a.

Sertifikacija sistema menadžmenta bezbednošću hrane (FSMS) za organizaciju predstavlja jedan od načina osiguranja da organizacija primenjuje sistem menadžmenta bezbednošću hrane u skladu sa svojom politikom i međunarodno prihvaćenim principima bezbednosti hrane.

Ovaj dokument je donet zajedno sa ISO 22003-2, koji se koristi u kombinaciji sa ISO/IEC 17065.

ISO 22003-1:2022 zamenjuje međunarodnu tehničku specifikaciju ISO/TS 22003:2013, koja je istovremeno povučena, ali ostaje na snazi do kraja prelaznog perioda.

Detaljnije informacije o novinama ISO 22003-1:2022 u odnosu na ISO/TS 22003:2013, kao i detalji o radnjama koje treba preduzeti kako bi se pravilno upravljalo prelaskom, dati su u obavezujućem dokumentu IAF MD27:2023, Transition Requirements for ISO 22003-1:2022, Izdanje 1 od 30.08.2023. godine (https://iaf.nu/iaf_system/uploads/documents/IAF_MD_27_22003-1_Transition_30082023.pdf).

Detaljnije na OVDE

ATCG potpisao EA MLA sporazum

OpšteObaveštenjaSaradnjaMeđunarodne aktivnosti

U toku prošle nedelje Akreditaciono tijelo Crne Gore (ATCG) organizovalo je svečanost povodom postizanja statusa potpisnika multilateralnog sporazuma (EA MLA) u hotelu Hilton u Podgorici. Predstavnici ATS-a imali su čast da prisustvuju ovom izvanrednom događaju među brojnim zvanicama iz sveta akreditacije i infrastrukture kvaliteta.

EA MLA sporazum je zvanično priznanje da je sistem akreditacije u Crnoj Gori ekvivalentan sistemima akreditacije koje su potpisnice ovog važnog sporazuma.

“Ovaj sporazum nije samo formalnost. On predstavlja čvrstu vezu između naših akreditacionih tela i svih akreditacionih tela potpisnika ovog sporazuma i potvrđuje našu posvećenost zajedničkom cilju - unapređenju kvaliteta i bezbednosti proizvoda i usluga. Primena standarda u prvom trenutku možda izgleda nevažno za naše svakodnevne živote ali i te kako ima uticaja na bezbednost objekata u kojima živimo i radimo, zdravstvenu zaštitu koju primamo, kvalitet vazduha koji udišemo, proizvodnju hrane, tekstila, električnih uređaja, dakle na praktično sve proizvode, procese i usluge koje dobijamo", izjavio je direktor ATS-a mr Dragan Pušara koji se ovom prilikom obratio svim prisutnima  u ime direktora akreditacionih tela regiona.

Detaljnije na OVDE

ISO objavio novo izdanje standarda o upravljanju klimatskim promenama - ISO 14068-1:2023

OpšteObaveštenjaMeđunarodne aktivnosti

Međunarodna organizacija za standardizaciju (ISO), nedavno je objavila novo izdanje standarda ISO 14068-1:2023 Upravljanje klimatskim promenama, tranzicija ka neto nuli, deo 1: neutralnost ugljenika.

Ovaj dokument postavlja smernice, zahteve i uputstva za postizanje i dokazivanje neutralnosti ugljenika kroz merenje, smanjenje i neutralizaciju ugljeničnog otiska.

Takođe, definiše pojmove u vezi sa neutralnosti ugljenika i pruža smernice o koracima potrebnim za postizanje i potvrdu te neutralnosti. U skladu sa uobičajenom praksom, koristi se izraz "ugljenik" da označi sve gasove sa efektima staklene bašte (GHG) u izrazima kao što je "neutralnost ugljenika".

Detaljnije na OVDE

Održana 54. Generalna skupština EA

OpšteObaveštenjaSaradnjaMeđunarodne aktivnosti

Generalna skupština Evropske organizacije za akreditaciju (EA), 54. po redu, održana je u periodu od 22. do 23. novembra 2023. godine u Dablinu, Irska.

Među učesnicima iz 41 nacionalnog akreditacionog tela (NAT), priznatih zainteresovanih strana i Savetodavnog odbora EA, bili su i predstavnici ATS-a koji su prisustvovali donošenju brojnih rezolucija, sastancima C nivoa kao i prezentaciji novog komunikacionog plana.  

Predstavljamo vam neke od istaknutih tačaka sa ove skupštine:

EA Communication Network

Članovi EA odobrili su smernice za ‘’EA Communication Network’’. Ovaj skup biće mesto gde profesionalci za komunikaciju mogu podeliti iskustva i dobre prakse, učiti kako da primene nove alate i postavljati pitanja kolegama u vezi sa komunikacijom i marketingom.
Svi članovi EA i priznate zainteresovane strane dobrodošli su da učestvuju u novom komitetu.

Detaljnije na OVDE

Održana Generalna skupština ILAC-a i IAF-a

OpšteObaveštenjaSaradnjaMeđunarodne aktivnosti

Ove nedelje održana je Generalna skupština ILAC-a i IAF-a u Montrealu, Kanada. Protekla je u obeležavanju 30 godina od osnivanja IAF-a i raspravi o fuziji ove dve organizacije u jednu jedinstvenu međunarodnu organizaciju koja će pokrivati sva polja akreditacije.  Pored usvajanja brojnih rezolucija, predstavnici EA, među kojima i ATS, diskutovali su na temu strukture same organizacije, uloge i pozicije zainteresovanih strana, prednosti i potencijalnih mana koje donosi jedna organizacija.

Preostala su još fina podešavanja i tokom 2024. godine, svet dobija novu organizaciju za akreditaciju pod imenom GLOBAC.

Više o godišnjici IAF-a, možete pročitati OVDE.


 

Obeležavanje 30 godina postojanja IAF-a

OpšteObaveštenjaMeđunarodne aktivnosti

Tokom poslednje tri decenije, Međunarodni forum za akreditaciju (IAF) je uložio veliki napor kako bi se olakšala trgovina, omogućio održivi razvoj, zaštita potrošača i životne sredine, podržala industrija, vlada i regulatori. Danas, ova organizacija proslavlja tridesetogodišnjicu postojanja.

IAF je osnovan sa ciljem da: podrži harmonizaciju akreditacionih zahteva, programa i postupaka širom sveta; uspostavi sporazume o međusobnom priznavanju (MLA) među članovima radi potvrde dosledne primene ovih zahteva; podrži razvoj akreditacionih tela i promoviše svoje MLA sporazume na globalnom nivou. Ovi napori doveli su do značajnog povećanja svetske prihvaćenosti akreditovanog ocenjivanja usaglašenosti. Tokom svih ovih godina, kako se razvijao, IAF je održao ove ključne ciljeve, osnivajući nove komitete, proširujući oblasti i podoblasti MLA na dodatne javne i privatne šeme, uspostavljajući jake veze sa partnerima i drugim međunarodnim organizacijama i zainteresovanim stranama što je dovelo do uspostavljanja IAF CertSearch baze podataka.

Detaljnije na OVDE

Započeta izrada standardizovanog kataloga usluga pod akreditacijom

OpšteObaveštenjaSaradnja

Juče je u prostorijama ATS-a potpisan ugovor sa domenskim i IT eskpertima čime se završavaju sve pripremne aktivnosti u cilju otpočinjanja pilot projekta Standardizacija i harmonizacija obima akreditacije ATS-a uz podršku GIZ-a u okviru projekta "Podrška regionalnoj ekonomskoj integraciji" a uz pomoć EU i Vlade Nemačke.

Rad na standardizovanoj nomenklaturi obima akreditacije treba da omogući bazu za digitalizaciju prijave za akreditaciju i celokupnog postupka akreditacije koja predstavlja jedan od primarnih ciljeva ATS-a u narednom periodu.

Imajući u vidu i regionalni karakter projekta, prihvatanje jedinstvene nomenklature na ovom širem nivou, doprineće još boljoj međusobnoj saradnji akreditacionih tela dok će akreditovana TOU imati bolju prepoznatljivost na regionalnom nivou.

Zahvaljujemo GIZ-u na podršci i želimo svim učesnicima projekta srećan i uspešan rad.

ISS i rodno odgovorni standardi

OpšteObaveštenja

Standardi igraju ključnu ulogu u osiguravanju kvaliteta, pouzdanosti i usklađenosti proizvoda i usluga. Oni definišu minimum za kvalitet i kompetentnost, što osigurava doslednost i pouzdanost u radu akreditovanih tela za ocenjivanje usaglašenosti. Standardi takođe omogućavaju usklađenost sa međunarodnim praksama i olakšavaju razmenu proizvoda i usluga na globalnom nivou. Kao takvi, standardi su neophodni alat za obezbeđivanje kvaliteta, integriteta i bezbednosti u različitim sektorima i doprinose povećanju poverenja potrošača i trgovinskih partnera.

Institut za standardizaciju Srbije (ISS) je 1. februara 2023. godine potpisao UNECE deklaraciju o rodno odgovornim standardima (Gender-Responsive Standards), čime je potvrdio svoju posvećenost razvoju standarda, smernica i praksi koji su u skladu sa principima rodne ravnopravnosti.

Detaljnije na OVDE

ATS nagrađen Plaketom Mašinskog fakulteta

OpšteObaveštenja

Na svečanoj sednici Saveta Mašinskog fakulteta Univerziteta u Beogradu, povodom Dana fakulteta, ATS-u je dodeljena Plaketa kojom se nagrađuje za dobročinstvo, doprinos razvoju fakulteta i uspešnu saradnju. Direktor ATS-a, mr Dragan Pušara imao je čast i zadovoljstvo da u ime ustanove na čijem je čelu, primi ovu značajnu nagradu.

Mašinski fakultet oduvek pratio potrebe privrede koja je njegovo prirodno okruženje – obrazovno, naučno i poslovno. Saradnja sa privredom i drugim institucijama i danas je jedan od najvažnijih prioriteta Mašinskog fakuleta, kako je istaknuto, između ostalog, na ovoj svečanoj sednici. Povodom obeležavanja Dana fakulteta, zaslužnim pojedincima i kompanijama koji su dobročinstvom, ukazanim poverenjem i saradnjom na projektima u protekloj godini najviše dorpineli razvoju i afirmaciji fakulteta, dodeljena su prigodna priznanja u vidu plaketa i zahvalnica.

Detaljnije na OVDE

 

 

 

IAF objavio novu brošuru o ulozi akreditacije

OpštePromocija

Međunarodni forum za akreditaciju (International Accreditation Forum - IAF) nedovno je objavio na svom sajtu u okviru promotivnog materijala, brošuru:  Accreditation: A global tool to support Public Policy.

Ovim dokumentom dat je sažet prikaz uloge akreditacije kao globalnog alata za podršku javnoj politici. Namenjen je kreatorima politike, regulatorima i službenicima u javnom sektoru kako bi im se objasnilo zašto i kako bi ovi alati mogli biti primenjeni u njihovim oblastima poslovanja.

Standardi, akreditacija i ocenjivanje usaglašenosti su tržišni alati koje mogu koristiti kreatori javne politike kako bi postigli bolje propise, zaštitu životne sredine, javnu bezbednost, prevenciju prevara, fer tržište i poverenje javnosti. 

Takođe, ova brošura daje odgovore na sledeća pitanja: Kakva je veza između standarda i akreditacije? Kako akreditacija može podržati javnu politiku? Kakvu korist pruža akreditacija?

Brošuru možete pogledati OVDE  


 

Uloga akreditacije u implementaciji CSRD-a

OpšteZakoni i propisi

Zakon EU zahteva da sve velike kompanije otkriju kako vide rizike i prilike koji proizilaze iz društvenih i ekoloških pitanja, kao i uticaja njihovih aktivnosti na ljude i životnu sredinu.

EU prepoznaje da su transparentnost tih kompanija i izveštavanje o životnoj sredini, socijalnim pitanjima, ljudskim pravima i sličnim pitanjima ključni za održivi razvoj.

Ovo pomaže investitorima, organizacijama civilnog društva, potrošačima i drugim zainteresovanim stranama da procene održivost kompanija kao deo Evropskog zelenog dogovora. 

Evropski zeleni dogovor predstavlja strategiju održivog razvoja EU za 21. vek. Centralni problem kojim se bavi ova strategija su životna sredina i klimatske promene - kako razvijati privredu EU bez ubrzavanja klimatskih promena. Evropska komisija ovu strategiju definiše kao "novu strategiju rasta sa ciljem da se EU transformiše u pravedno i bogato društvo, sa modernom i konkurentnom ekonomijom koja efikasno koristi resurse, uz neto emisije gasova sa efektom staklene bašte ravnim nuli do 2050. godine, i ekonomski rast koji je odvojen od ekspoatacije resursa”.

Direktiva o izveštavanju o korporativnoj održivosti (CSRD) stupila je na snagu 5. januara 2023. godine. Ovaj novi zakon EU ima za cilj da istakne rastuću svest o faktorima zaštite životne sredine, društvenim faktorima i faktorima upravljanja (ESG faktori). Jedan od načina je prelazak objavljivanja informacija o društvenoj i ekološkoj odgovornosti firmi iz dobrovoljnog u obavezno.

Ono što je važno sa stanovišta akreditacije jeste da su procesi provere i izveštavanja precizno određeni u CSRD i uključuju mogućnost priznavanja akreditovanih tela za ocenjivanje usaglašenosti (TOU) kao nezavisnih pružaoca usluga od poverenja.

Detaljnije na OVDE

Održana obuka prema standardu ISO 20387:2018 Biotehnologija – Biobankarstvo – Opšti zahtevi za biobankarstvo

OpšteObaveštenjaSeminariSaradnja

U toku prošle nedelje, u Palati Srbija uz podršku TAIEX-a, održana je obuka za akreditaciju prema standardu ISO 20387:2018, Biotehnologija – Biobankarstvo – Opšti zahtevi za biobankarstvo.

Obuku su sproveli izvrsni eksperti iz Italije, Ms. Elena Bravo (UNI) i Laura Lo Guzzo (ACCREDIA).

Prateći svetske trendove u oblasti akreditacije, ATS je prepoznao značaj uvođenja ove šeme u svom sistemu rada i omogućio ekspertima, ocenjivačima i zaposlenima u ATS-u da steknu potrebno znanje u ovoj inovativnoj oblasti.

Biobankarstvo ima ključnu ulogu u unapređenju medicine i istraživanju bolesti kao i u očuvanju dragocenog biološkog materijala iz čitavog spektra živog sveta, ekosistema i biocenoze. Sve veća potreba za pouzdanim uzorcima i poštovanje strogih etičkih i pravnih normi, iziskuje pravovremeno sprovođenje aktivnosti na razvoju ove značajne oblasti.

Detaljnije na OVDE

Objavljen revidiran dokument EA-INF/01:2023

OpšteObaveštenjaMeđunarodne aktivnosti

Evropska organizacija za akreditaciju (EA), objavila je na svom sajtu revidiran dokument EA-INF/01: 2023, List of EA publications and international documents, Lista EA publikacija i međunarodnih dokumenata koji važi od 10. oktobra 2023. godine.

Ova publikacija pruža listu EA dokumenata koji se koriste na obaveznoj ili informativnoj osnovi, prema klasifikaciji datoj u EA-1/14 “Procedure for Development and Approval of EA Documents and the Adoption of ILAC/IAF Documents”.  Takođe, sadrži i listu međunarodnih dokumenata odobrenih od strane  EA-a kao primenljiva EA dokumenta.

Publikaciju možete preuzeti OVDE

Učešće ATS-a na EA MAC Komitetu

ObaveštenjaSaradnjaMeđunarodne aktivnosti

Predstavnici ATS-a su u periodu od 04. do 05. oktobra učestvovali na sastancima Komiteta za multilateralne sporazume Evropske organizacije za akreditaciju (EA MAC) koji su održani u Briselu, Belgija. 

Sastancima je prisustvovalo 60 učesnika iz 41 nacionalnog akreditacionog tela i predstvanici EA Savetodavnog odbora.

EA MAC Komitet odgovoran je za efektivno i nepristrasno sprovođenje i praćenje procesa kolegijalnih ocenjivanja. Nadležnost Komiteta je, između ostalog, i da donosi odluke u vezi sa statusom potpisnika multilateralnih sporazuma EA (EA MLA) u odnosu na obavljena kolegijalna ocenjivanja, kao i da izveštava Generalnu skupštinu EA o svim donešenim odlukama. Predsedavajuća ovog Komiteta je Maria Papatzikou iz grčkog akreditacionog tela (ESYD).

Komitet za multilateralne sporazume se bavi i donošenjem politika i operativnih procedura u okviru EA u vezi kolegijalnog ocenjivanja, kao i upravljanjem, izborom i obukom budućih kolegijalnih ocenjivača.

Detaljnije na OVDE

Održana obuka za akreditaciju proizvođača referentnih materijala - ISO 17034:2016

OpšteSeminariAktuelnostiSaradnja

U toku prošle nedelje, u Palati Srbija, uz pomoć TAIEX-a, održana je obuka za akreditaciju proizvođača referentnih materijala prema standardu  ISO 17034:2016.

Obuku su držale drage kolege iz Grčke: Dr. Ioannis Sitaras, direktor odeljenja za akreditaciju laboratorija u grčkom akreditacionom telu (ESYD) i Dr. Harris Alexopoulos, menadžer Nacionalne laboratorije za ispitivanje hrane.  

Detaljnije na OVDE

Učešće ATS-a na Komitetima EA

ObaveštenjaSaradnjaMeđunarodne aktivnosti

U proteklom periodu, predstavnici ATS-a učestvovali su u radu komiteta Evropske organizacije za akreditaciju (EA).

Aktivno učešće na sastancima ovih komiteta je od izuzetnog značaja za podizanje nivoa kvaliteta rada u oblasti akreditacije kako u našoj zemlji tako i u regionu.  Ovo takođe omogućava razmenu znanja i iskustava sa kolegama iz drugih akreditacionih tela kao i dalje usavršavanje procesa akreditacije u skladu sa najnovijim standardima i najboljom praksom u Evropi. 

Detaljnije na OVDE

Objavljen revidirani dokument EA-INF/05

OpšteObaveštenjaMeđunarodne aktivnosti

Evropska organizacija za akreditaciju (EA), objavila je na svom sajtu revidirani dokument EA-INF/05:  Registar evropskih zakona i šema EU sa odredbama o akreditaciji i/ili ocenjivanju usaglašenosti. 

Ova publikacija je uspostavljena kako bi podržala nacionalna akreditaciona tela u pružanju sveobuhvatnog registra EU zakonodavstava i šema u vezi sa akreditacijom i ocenjivanjem usaglašenosti u skladu sa Uredbom (EZ) br. 765/2008.

Cilj Uredbe (EZ) br. 765 /2008 je da se obezbede proizvodi koji koriste slobodno kretanje robe unutar Zajednice i ispunjavaju zahteve koji pružaju visok nivo zaštite javnog interesa, kao što su opšte zdravlje i bezbednost, zdravlje i bezbednost na radu, zaštita potrošača, zaštita životne sredine i bezbednost, istovremeno osiguravajući da slobodno kretanje proizvoda nije ograničeno u većoj meri nego što je dozvoljeno zakonodavstvom o harmonizaciji Zajednice ili drugim relevantnim pravilima Zajednice.

Detaljnije na OVDE

 

PLAN PRELASKA NA NOVO IZDANJE STANDARDA SRPS EN ISO 15189:2023

Obaveštenja

Nakon trogodišnjeg rada radne grupe (ISO CASCO Working Group 44), ISO je 6. decembra 2022. godine objavio treće izdanje standarda ISO 15189:2022.

Rezolucija (ILAC Resolution GA 26.08) koja je usvojena i od strane Evropske organizacije za akreditaciju (EA Resolution 2022 (52) 16), propisuje da je prelazni period za primenu nove verzije standarda tri godine od datuma objavljivanja nove verzije.

Vest o objavljivanju novog izdanja standarda kao i informacija o prelaznom periodu, objavljena je na sajtu Akreditacionog tela Srbije 21.12.2022. godine, kao prva od nekoliko informacija, koje su u planu da budu upućene laboratorijama.

Na sajtu Instituta za standardizaciju je 28.02.2023. godine, data je informacija da je objavljen srpski standard SRPS EN ISO 15189:2023 (prevedena prva stranica standarda, a ostatak standarda je na engleskom jeziku), koji od 28.02.2023. godine zamenjuje SRPS EN ISO 15189:2014 i SRPS EN ISO 22870:2017.

Detaljnije na OVDE

Izmene u sistemu EA kolegijalnog ocenjivanja

ObaveštenjaMeđunarodne aktivnosti

Kako izmene u sistemu EA kolegijalnog ocenjivanja pretvaraju izazove u uspehe, govore u intervjuu Maria Papatzikou, predsedavajuća EA MLA i Daniela Ionescu, sekretarka EA MLA i menadžerka sistema za kolegijalno ocenjivanje.

Akreditacija se razvija u mnogim novim oblastima, digitalizacija se širi u sve više sektora svakodnevnih poslova, pitanja sajber bezbednosti, diskusije o veštačkoj inteligenciji, intenzivan razvoj procesa baziranih na internetu, itd. Ovo su neke od glavnih promena sa kojima se organizacije suočavaju. EA i nacionalna akreditaciona tela (NAT) nisu izuzetak. Konkretno, promene u ILAC-u i IAF-u, promene u standardima ali i promene u procesima u NAT- ovima navele su EA da ponovo razmotri svoju praksu u vezi sa kolegijalnim ocenjivanjem.

Detaljnije na OVDE

 

Novo izdanje Biltena ATS-a

ObaveštenjaPromocija

Poštovani čitaoci, predstavljamo vam novo, 28. elektronsko izdanje Biltena ATS-a. Tema ovog broja je implementacija CAF-a (zajednički okvir za procenu) u javnom sektoru. Ovaj model upravljanja ukupnim kvalitetom namenjen samoproceni koji je razvio javni sektor za svoje potrebe, koriste menadžeri i zaposleni kako bi prepoznali svoje kapacitete. 

Prateći savremene trendove poslovanja i primere dobre prakse, ATS je prepoznao benefite uspostavljanja CAF-a za unapređenje i poboljšanje sopstvenog rada koristeći prednosti strateškog upravljanja i ostvarivanje najboljih mogućih rezultata u sopstvenim oblastima rada. 

Pored ove teme, u ovom broju možete nešto više saznati o aktivnosti ATS-a u periodu od početka ove godine do danas među kojima su: učešće ATS-a na međunarodnim skupovima i važna uloga koju je ATS imao ove godine a to je da je bio domaćin EA MAC Komiteta. 

Detaljnije na OVDE

 

Bilten možete preuzeti OVDE

Uspešno održan Seminar ATS - TAIEX Expert Mission on ISO/IEC 17029 and ISO/IEC 14065

OpšteSeminariAktuelnostiSaradnja

Akreditaciono telo Srbije (ATS) sa zadovoljstvom objavljuje da je uspešno završen Seminar "TAIEX Expert Mission on ISO/IEC 17029 and ISO/IEC 14065" koji je održan od 4. do 8. septembra 2023. godine u prostorijama Ministarstva privrede, u Resavskoj 24 u Beogradu.

Na seminaru su učestvovali predstavnici ATS-a, kao i tehnički eksperti iz oblasti gasova staklene bašte (GHG). Obuku su držali stručnjaci ispred TAIEX-a: Casper van Erp i Harmke Immink, koji su široko priznati stručnjaci iz oblasti akreditacije u kontekstu ISO/IEC 17029 i ISO/IEC 14065 standarda.

Detaljnije na OVDE

 

Objavljen revidiran dokument EA-INF/01: 2023

ObaveštenjaPromena dokumentacije

Evropska organizacija za akreditaciju (EA), objavila je na svom sajtu revidiran dokument EA-INF/01: 2023, List of EA publications and international documents, Lista EA publikacija i međunarodnih dokumenata koji važi od 29. avgusta 2023. godine.

Ova publikacija pruža listu EA dokumenata koji se koriste na obaveznoj ili informativnoj osnovi, prema klasifikaciji datoj u EA-1/14 “Procedure for Development and Approval of EA Documents and the Adoption of ILAC/IAF Documents”.  Takođe, sadrži i listu međunarodnih dokumenata odobrenih od strane  EA-a kao primenljiva EA dokumenta.

Publikaciju možete preuzeti OVDE