Navigacija

Vesti

Nove akreditacije u januaru 2018. godine

Obaveštenja

Tokom januara 2018. godine Akreditaciono telo Srbije (ATS) je donelo odluke o dodeli akreditacije, odnosno niz odluka o održavanju akreditacije, obnavljanju akreditacije, proširenju obima akreditacije, smanjenju obima akreditacije, suspenziji akreditacije, u...

Nove akreditacije u decembru 2017. godine

Obaveštenja

 Tokom decembra 2017. godine Akreditaciono telo Srbije (ATS) je donelo odluke o dodeli akreditacije, odnosno niz odluka o održavanju akreditacije, obnavljanju akreditacije, proširenju obima akreditacije, smanjenju obima akreditacije, suspenziji akreditacije,...

Održani godišnji sastanci sa ocenjivačima ATS-a

Obaveštenja

U Beogradu u Palati Srbija, 10, 11. i 12. januara 2018. godine, Akreditaciono telo Srbije je održalo godišnje sastanke sa svojim ocenjivačima. Na sastancima, koji su održani za svaku vrstu akreditacije posebno, ocenjivačima su date informacije o radu ATS-...

Godišnji seminar za članove sektorskih komiteta ATS-a

Seminari

U ATS-u je 21. i 22.decembra 2017. godine održan godišnji seminar sa ekspertima za odlučivanje o akreditaciji, članovima sektorskih komiteta ATS-a. Na seminaru su eksperti za odlučivanje upoznati sa radom ATS-a u tekućoj godini sa posebnim osvrtom na ocenj...

Nove akreditacije u novembru 2017. godine

Obaveštenja

Tokom novembra 2017. godine Akreditaciono telo Srbije (ATS) je donelo odluke o dodeli akreditacije, odnosno niz odluka o održavanju akreditacije, obnavljanju akreditacije, proširenju obima akreditacije, smanjenju obima akreditacije, suspenziji akreditacije, ...

Nova izdanja standarda ISO/IEC 17011 i ISO/IEC 17025

Obaveštenja

Obaveštavamo sva tela za ocenjivanje usaglašenosti, kao i zainteresovane strane da su objavljena 1. decembra 2017. godine nova izdanja sledećih standarda: ISO/IEC 17025:2017, General requirements for the competence of testing and calibration laborato...

Nove akreditacije u oktobru 2017. godine

Obaveštenja

Tokom oktobra 2017. godine Akreditaciono telo Srbije (ATS) je donelo odluke o dodeli akreditacije, odnosno niz odluka o održavanju akreditacije, obnavljanju akreditacije, proširenju obima akreditacije, smanjenju obima akreditacije, suspenziji akreditacije, u...

Nove akreditacije u septembru 2017. godine

Obaveštenja

Tokom septembra 2017. godine Akreditaciono telo Srbije (ATS) je donelo odluke o dodeli akreditacije, odnosno niz odluka o održavanju akreditacije, obnavljanju akreditacije, proširenju obima akreditacije, smanjenju obima akreditacije, suspenziji akreditacije,...

Nove akreditacije u septembru 2017. godine

Aktuelnosti

Do septembra 2017. godine Akreditaciono telo Srbije (ATS) je donelo odluke o dodeli akreditacije, odnosno niz odluka o održavanju akreditacije, obnavljanju akreditacije, proširenju obima akreditacije, smanjenju obima akreditacije, suspenziji akreditacije, uk...

Zajedničko saopštenje ISO-ILAC-IAF 2017.

Obaveštenja

Zajednička radna grupa ISO-ILAC-IAF Joint Working Group (JWG) ILAC izdala je 17. aprila 2017. godine zajedničko saopštenje IAF-ILAC-ISO koje potvrđuje  da laboratorije akreditovane u skladu sa standardom ISO/IEC 17025 - Opšti zahtevi za kompetentnost la...

Nove akreditacije u maju 2017. godine

Aktuelnosti

Tokom maja meseca 2017. godine Akreditaciono telo Srbije (ATS) je donelo odluke o dodeli akreditacije, odnosno niz odluka o održavanju akreditacije, obnavljanju akreditacije, proširenju obima akreditacije, smanjenju obima akreditacije, suspenziji akreditacij...