Navigacija

Vesti

35. zasedanje Generalne skupštine EA

Međunarodne aktivnosti

Generalna skupština Evropske organizacije za akreditaciju (EA GA) je na 35. zasedanju, koje je održano 27. i 28. maja 2015. godine u Atini, Grčka, usvojila, pored ostalih, sledeće rezolucije: - EA GA je potvrdila izbor sledećih članova Izvršnog komitet...

Međunarodni dan akreditacije 2015

Dan akreditacije

Svake godine se 9. juna obeležava Međunarodni dan akreditacije na globalnom nivou, kao datum koji su zajednički ustanovili Međunarodni forum za akreditaciju (International Accreditation Forum - IAF) i Međunarodna organizacija za akreditaciju laboratori...

Tri godine nakon potpisanog EA MLA sporazuma

Aktuelnosti

U maju 2015. godine se navršilo tri godine od kada je Akreditaciono telo Srbije (ATS) potpisalo multilateralni sporazum o međusobnom priznavanju ekvivalentnosti sistema akreditacije u okviru Evropske organizacije za akreditaciju (EA MLA). ATS je, pre s...

Održana Međunarodna konvencija o kvalitetu - JUSK ICQ 2015

JUSK

Akreditaciono telo Srbije (ATS) je, zajedno sa Direkcijom za mere i dragocene metale (DMDM), učestvovalo  u Međunarodnoj konvenciji o kvalitetu (JUSK ICQ 2015 „Kvalitetom ka evropskim i svetskim integracijama“) kada su tokom sedme Specijalne konferenci...

Održana obuka iz oblasti organske proizvodnje

Aktuelnosti

U periodu od 20. do 21. maja 2015. godine u Berlinu je održana obuka „International Assessor Training for the Scope Organic Production according to ISO/IEC-Guide 17065 - Better safe than sorry: Towards organic integrity“. Obuku je organizovalo Nemačko ...

ATS-u dodeljena zahvalnica tokom 11. EFLM simpozijuma

Aktuelnosti

11. simpozijum Evropske federacije za kliničku hemiju i laboratorijsku medicinu (European Federation of Clinical Chemistry and Laboratory Medicine, EFLM) za oblast Balkana pod nazivom „Laboratory Medicine Specialist Focuses on the Patient Well-being“ o...

Pouzdani organski proizvodi iz jugoistočne Evrope!

Aktuelnosti

Od 27. do 29. aprila 2015. godine u Beogradu je održana je druga međunarodna obuka za ocenjivače akreditacionih tela iz jugoistočne Evrope. Obuka je imala za cilj da se polaznici obuče da sprovode efikasan nadzor nad radom kontrolnih tela u oblasti organ...

Nove akreditacije u aprilu 2015. godine

Aktuelnosti

Tokom aprila meseca 2015. godine Akreditaciono telo Srbije (ATS) donelo je odluke o dodeli akreditacije za jednu laboratoriju za ispitivanje, odnosno niz odluka o održavanju akreditacije, obnovi akreditacije, proširenju obima akreditacije, smanjenju obima a...

JUSK međunarodna konvencija o kvalitetu - JUSK ICQ 2015

JUSK

Akreditaciono telo Srbije (ATS) i Direkcija za mere i dragocene metale (DMDM) u okviru JUSK međunarodne konvencije o kvalitetu (JUSK ICQ 2015 „Kvalitetom ka evropskim i svetskim integracijama“) organizuju sedmu Specijalnu konferenciju „Nacionalni siste...

Nove akreditacije u martu 2015. godine

Aktuelnosti

Tokom marta meseca 2015. godine Akreditaciono telo Srbije (ATS) donelo je odluke o dodeli akreditacije za jednu laboratoriju za ispitivanje, odnosno niz odluka o održavanju akreditacije, obnovi akreditacije, proširenju obima akreditacije, smanjenju obima ak...

Predavanje za studente FON-a

Aktuelnosti

Zaposleni Akreditacionog tela Srbije (ATS) uspešno nastavljaju seriju predavanja za sve zainteresovane studente tokom kojih nastoje da ih informišu o značaju akreditacije, ocenjivanju usaglašenosti i čitavoj infrastrukturi kvaliteta. Radivoje Nikoličić, po...

Svetski dan metrologije 2015

Aktuelnosti

Svetski dan metrologije proslavlja se 20. maja kada je 1875. godine potpisana Metarska konvencija. Ovaj sporazum omogućava postojanje jedinstvenog sistema merenja u celom svetu. Svetski dan metrologije zajednički organizuju Međunarodni biro za tegove i me...

Počela 24. Nedelja kvaliteta

Aktuelnosti

U prostorijama Privredne komore Srbije (PKS) se, u periodu od 4. do 6. marta 2015. godine, održava 24. po redu manifestacija „Nedelja kvaliteta 2015“ koja tradicionalno okuplja eksperte iz nauke i privrede i eminentne stručnjake iz oblasti kvaliteta. Toko...

Nove akreditacije u februaru 2015. godine

Aktuelnosti

Tokom februara meseca 2015. godine Akreditaciono telo Srbije (ATS) donelo je odluke o dodeli akreditacije za dva kontrolna tela, odnosno niz odluka o održavanju akreditacije, obnovi akreditacije, proširenju obima akreditacije, smanjenju obima akreditacije,...

Obuka u vezi uspostavljanja ETS sistema

Najave događaja

Sistem trgovine emisionim jedinicama EU (ETS), poznat i kao tržište ugljenika EU, uspostavljen Direktivom 2003/87/EC, predstavlja osnovu politike Evropske unije u borbi protiv klimatskih promena i ključni instrument za smanjenje gasova sa efektom staklene ba...

Predstavnici ATS-a posetili IARM

Saradnja

U periodu od 28. do 30. januara 2015. godine predstavnici Akreditacionog tela Srbije (ATS) posetili su Institut za akreditaciju Republike Makedonije (IARM) u skladu sa Sporazumom o saradnji u oblasti akreditacije koji je sa IARM-om prvi put potpisan 200...

Nove akreditacije u januaru 2015. godine

Aktuelnosti

Tokom januara meseca 2015. godine Akreditaciono telo Srbije (ATS) donelo je odluke o dodeli akreditacije za dve laboratorije za ispitivanje i dva kontrolna tela, odnosno niz odluka o održavanju akreditacije, obnovi akreditacije, proširenju obima akreditac...

Nove akreditacije u decembru 2014. godine

Aktuelnosti

Tokom decembra meseca 2014. godine Akreditaciono telo Srbije (ATS) donelo je odluku o dodeli akreditacije za dve laboratorije za ispitivanje, tri kontrolna tela i jedno sertifikaciono telo za sertifikaciju osoba, odnosno niz odluka o održavanju akreditac...

Održana 3. sednica Upravnog odbora ATS-a

Aktuelnosti

Upravni odbor Akreditacionog tela Srbije je na svojoj 3. sednici, održanoj  12. januara 2015. godine, a na osnovu člana 16. stav (1) tačka 2) Odluke o izmenama i dopunama osnivačkog akta Akreditacionog tela Srbije, doneo Program rada sa Finansijskim pl...

Održan okrugli sto o tehničkom zakonodavstvu

Aktuelnosti

Juče je u organizaciji Privredne komore Srbije (PKS), uz saradnju sa Ministarstvom privrede, Akreditacionim telom Srbije (ATS), Institutom za standardizaciju Srbije (ISS) i Direkcijom za mere i dragocene metale (DMDM), održan okrugli sto „Regulatorni ok...