Navigacija

Vesti

Poziv za ocenjivače

Poziv za ocenjivače

Obaveštenja

ATS obaveštava zainteresovane stručnjake da se ukazala potreba za angažovanjem ocenjivača za potrebe ocenjivanja: sertifikacionih tela za sertifikaciju sistema menadžmenta (sertifikacija sistema menadžmenta kvalitetom, sertifikacija sistema menadžmenta zaštitom životne sredine, sertifikacija sistema menadžmenta bezbednošću i zdravljem na radu, sertifikacija sistema menadžmenta bezbednošću hrane). Izabrani će biti u obavezi da završe ATS obuku za ocenjivače po modulima za obuku za ocenjivanje prema SRPS ISO/IEC 17021-1.

Nove akreditacije u mesecu junu 2019. godine

Obaveštenja

U junu 2019. godine donete su sledeće odluke o dodeli akreditacije za: Laboratorije za etaloniranje: 1. GAS INTELA DOO Kovin, Kovin, Vuka Karadžića 176 akreditacioni broj: 02-073 Akreditacija je ukinuta sledećem TOU, na sopstveni zahtev: ...

Nove akreditacije u mesecu maju 2019. godine

Obaveštenja

U maju 2019. godine donete su sledeće odluke o dodeli akreditacije za: Kontrolna tela: 1. BEZBEDNOST NA RADU I ZAŠTITA OD POŽARA DOO Senta, Senta, Maksima Gorkog 18 akreditacioni broj: 06-243 2. JAKOTEHNA DOO Beograd, Beograd-Zemun, Vojni p...

Nove akreditacije u mesecu aprilu 2019. godine

Obaveštenja

U aprilu 2019. godine donete su sledeće odluke o dodeli akreditacije za: Kontrolna tela: 1. GARDAL DOO Niš, Niš - Medijana, Hajduk Stankova 8, lokal 3, akreditacioni broj: 06-228 2. VATROSREM 022 DOO Sremska Mitrovica, Sremska Mitrovica, Bulev...

Informacije o primeni novih dokumenata

Obaveštenja

U skladu sa Planom aktivnosti koje su usmerene na usaglašavanje rada ATS sa zahtevima novog izdanja standarda ISO/IEC 17011, 6. maja 2019. godine usvojen je dokument ATS-PR08, Oblasti aktivnosti ATS. Ovim dokumentom su utvrđene vrste akreditacija i oblas...

Nove akreditacije u mesecu martu 2019. godine

Obaveštenja

U martu 2019. godine donete su sledeće odluke o dodeli akreditacije za: Kontrolna tela: 1. VATROCENTAR DOO Beograd, Beograd, Borivoja Stevanovića 55, akreditacioni broj: 06-224; 2. "Dobrovoljno vatrogasno društvo Vračar", Beograd, Metohijska 42...

NOVE AKREDITACIJE U FEBRUARU 2019. GODINE

Obaveštenja

U februaru 2019. godine donete su sledeće odluke o dodeli akreditacije za: Kontrolna tela: 1. GASALARM DOO Beograd, Beograd, Dobropoljska 72a/1, akreditacioni broj: 06-216 2. IPON SISTEM DOO Beograd, Beograd, Zlatiborska 31, akreditacioni broj:...

Obaveštenje za zainteresovane stručnjake

Obaveštenja

ATS obaveštava zainteresovane stručnjake da se ukazala potreba za angažovanjem: A: ocenjivača za potrebe ocenjivanja sertifikacionih tela za sertifikaciju sistema menadžmenta (sertifikacija sistema menadžmenta kvalitetom, sertifikacija sistema menadžmenta z...

Informacija o primeni SRPS ISO/IEC TS 17021-10:2018

Obaveštenja

         Institut za standardizaciju Srbije (ISS) objavio je krajem avgusta 2018. godine standard SRPS ISO/IEC TS 17021-10:2018, Ocenjivanje usaglašenosti – Zahtevi za tela koja obavljaju proveru i sertifikaciju sistema menadžmenta – Deo 10: Zahtevi za kom...

NOVE AKREDITACIJE U JANUARU 2019. GODINE

Obaveštenja

U januaru 2019. godine donete su sledeće odluke o dodeli akreditacije za: Kontrolna tela: 1. ANTIPLAM DOO Beograd, Beograd, Branka Momirova 21 akreditacioni broj: 06-213 2. „SAVSKI VENAC“ DOO Beograd, Beograd, Gavrila Principa 8 akredita...

KLIJENTI I ATS U 2019. GODINI

Obaveštenja

Poštovani naši klijenti, u 2019. godinu smo zakoračili dugim koracima, puni entuzijazma i planova koji su posebno usmereni na komunikaciju sa vama. Ne želimo da se susrećemo samo na ocenjivanjima, da komuniciramo samo dok rešavamo probleme, već ove go...

NOVE AKREDITACIJE U DECEMBRU 2018. GODINE

Obaveštenja

Tokom decembra 2018. godine Akreditaciono telo Srbije (ATS) je donelo odluke o dodeli akreditacije, odnosno niz odluka o održavanju akreditacije, obnavljanju akreditacije, proširenju obima akreditacije, smanjenju obima akreditacije, suspenziji akreditacije i...

Srećni novogodišnji i božićni praznici!

Aktuelnosti

Želimo Vam srećne novogodišnje i božićne praznike! Zahvaljujemo našim klijentima i zainteresovanim stranama, predstavnicima organa i tela Akreditacionog tela Srbije i predstavnicima resornih ministarstava i Vlade Republike Srbije, predstavnicima međun...

Održane sednice organa i tela ATS-a

Aktuelnosti

U četvrtak 13. decembra 2018. godine održana je 13. sednica Upravnog odbora ATS-a na kojoj su, između ostalog, donete sledeće odluke: - doneta je odluka o dopuni Poslovnika o radu Upravnog odbora ATS na način da se Upravnom odboru za sednicu na kojo...

Deset godina od donošenja Uredbe br. 765/2008

Aktuelnosti

Jedinstveno evropsko tržište roba i usluga koje se sastoji od 500 miliona potrošača i 21 miliona malih i srednjih preduzeća predstavlja jedno od dostignuća današnjeg vremena. Ovaj ekonomski prostor, u okviru koga se robe, usluge, kapital i radna snaga...

Održan 20. sastanak EA HHC komiteta

Međunarodne aktivnosti

20. sastanak članova Komiteta za horizontalnu harmonizaciju EA održan je od 18. do 19. septembra u Briselu. Članovi komiteta, njih 51 iz 38 nacionalnih akreditacionih tela, su se okupili u Briselu kako bi učestvovali na sastanku EA HHC komiteta. Sas...