Navigacija

Vesti

Seminari za TOU

Seminari

U toku 2013. godine Akreditaciono telo Srbije (ATS) je usvojilo i/ili izmenilo niz dokumenata sistema menadžmenta u cilju povećanja efikasnosti realizacije postupaka akreditacije koje sprovodi. U prethodnom periodu došlo je i do promene određenog broja ob...

ENFSI 2012 - Quality Assurance in the Forensic Process

Seminari

Tokom 2012. godine u okviru trogodišnjeg projekta „Sustainable Quality Within European Forensic Science (SQWEFS)“, a u organizaciji European Network of Forensic Science Institutes (ENFSI) održan je seminar na temu akreditacije u oblasti forenzike. E...

Godišnji seminar za VO

Seminari

Akreditaciono telo Srbije (ATS) tradicionalno svake godine u decembru organizuje godišnji sastanak vodećih ocenjivača za laboratorije za ispitivanje/etaloniranje, kontrolna i sertifikaciona tela. Ovogodišnji sastanak otvorio je dr Dejan Krnjaić, direktor ATS...

Značaj međunarodnih organizacija Eurachem-a i Eurolab-a

Seminari

Akreditacionotelo Srbije (ATS) organizovalo je juče jednodnevni seminar posvećen akreditovanim laboratorijama za ispitivanje u oblasti analitičkih ispitivanja u Klubu poslanika u Beogradu u čast obeležavanja 9. juna Međunarodnog dana akreditacije i 28. ju...

Način izrade tehničkih propisa

Seminari

U  okviru projekta «Tehnička pomoć institucijama iz oblasti infrastrukture kvaliteta u Republici Srbiji» finansiranog od strane Evropske unije u saradnji sa Ministarstvom ekonomije i regionalnog razvoja (MERR) održani su seminari od 16. do 19. novembra,...

IPA 2008 HOT 8 trening

Seminari

U periodu od 2. novembra do 4. novembra 2010. godine, u okviru Regionalnog projekta za infrastrukturu kvaliteta - IPA 2008, u mestu Po (Pau) u Francuskoj, održan je seminar pod nazivom "Accreditation of ILC and PT providers". U organizaciji AETS (Appl...

Novi propisi i zahtevi za liftove

Seminari

U  okviru projekta «Tehnička pomoć institucijama iz oblasti infrastrukture kvaliteta u Republici Srbiji» finansiranog od strane Evropske unije u saradnji sa Ministarstvom ekonomije i regionalnog razvoja (MERR) održani su seminari od 9. do 12. novembra, ...

IPA 2008 HOT 1 trening

Seminari

U periodu od 29. septembra do 1.oktobra 2010. godine, u okviru Regionalnog projekta za infrastrukturu kvaliteta - IPA 2008, u Francuskoj na Pirinejima, u mestu Po (Pau, France), održan je seminar pod nazivom "Akreditacija laboratorija za etaloniranje, u...

Evropska radionica za rezidue pesticida

Seminari

U Strazburu je u periodu od 20-24.juna 2010. godine održana osma po redu Evropska radionica za rezidue pesticida (European Pesticide Residue Workshop EPRW 2010). EPRW je vodeći evropski skup namenjen prezentaciji i diskusiji o najnovijim konceptima i ra...

Infrastruktura kvaliteta zapadnog Balkana i Turske

Seminari

U okviru IPA 2008 regionalnog projekta „Infrastruktura kvaliteta zapadnog Balkana i Turske“, 17. i 18. juna ove godine u Briselu, u sedištu Evropskog komiteta za standardizaciju (CEN) održan je seminar, posvećen unapređenju slobodnog protoka roba na Bal...

Seminar u Kraljevu - zahtevi propisa o bezbednosti mašina

Seminari

U okviru projekta „ Tehnička pomoć institucijama iz oblasti infrastrukture kvaliteta u Republici Srbiji“ finansiranog od strane Evropske unije u saradnji sa Ministarstvom ekonomije i regionalnog razvoja, održan je dvodnevni seminar kao deo Kampanje podiz...

Petodnevna obuka za zaposlene i ocenjivače ATS-a

Seminari

U okviru projekta „Tehnička pomoć institucijama iz oblasti infrastrukture kvaliteta u Republici Srbiji“ realizovana je trodnevna obuka na temu „Standard ISO/IEC 17025 i obezbeđivanje kvaliteta u laboratorijama“ i dvodnevna obuka na temu merne nesigurnos...

Seminari u Zrenjaninu i Kragujevcu

Seminari

U okviru projekta „Tehnička pomoć institucijama iz oblasti infrastrukture kvaliteta u Republici Srbiji“ finansiranog od strane Evropske unije u saradnji sa Ministarstvom ekonomije i regionalnog razvoja, održani su dvodnevni seminari kao deo Kampanje podi...

Seminari u Kruševcu i Somboru

Seminari

U okviru projekta „Tehnička pomoć institucijama iz oblasti infrastrukture kvaliteta u Republici Srbiji“ finansiranog od strane Evropske unije u saradnji sa Ministarstvom rada i socijalne politike, održani su dvodnevni seminari kao deo Kampanje podizanja s...

Konferencija: Bezbednost hrane - rizici i izazovi

Seminari

Konferenciju o bezbednosti hrane organizovalo je Udruženje novinara za poljoprivredu Agropres u saradnji sa Američkom agencijom za međunarodni razvoj (USAID) i uz podršku Ministarstva poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede, u sredu 17. marta, u prostorija...

Seminari u Novom Sadu i Beogradu

Seminari

U okviru projekta „Tehnička pomoć institucijama iz oblasti infrastrukture kvaliteta u Republici Srbiji“ finansiranog od strane Evropske unije u saradnji sa Ministarstvom poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede održani su dvodnevni seminari kao deo Kampanj...

Seminari u Šapcu i Pančevu

Seminari

U okviru projekta „Tehnička pomoć institucijama iz oblasti infrastrukture kvaliteta u Republici Srbiji“ finansiranog od strane Evropske unije Privredna Komora Srbije, Ministarstvo ekonomije i regionalnog razvoja, Konzorcijum AFNOR, SIQ, DANAK, UL/FE/LM...

Godišnji seminar za ocenjivače ATS-a

Seminari

Godišnji seminar za ocenjivače Akreditacionog tela Srbije (ATS) održan je 22. decembra u prostorijama ATS-a. Seminaru su prisustvovali svi vodeći i tehnički ocenjivači ATS-a upisani u Registar ocenjivača i tehničkih eksperata. Svake godine, tradicionalno...