Navigacija

Vesti

Spisak ovlašćenih kontrolnih tela za 2013. godinu

Obaveštenja

Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede je objavilo Spisak ovlašćenih kontrolnih tela za obavljanje poslova kontrole i sertifikacije u organskoj proizvodnji za 2013. godinu (objavljeno u „Službenom glasniku RS”, broj 36/13 od 19. aprila 2013. g...

Javni poziv za ocenjivače

Konkursi

Zbog povećanog broja prijava za akreditaciju, kao i aktivnosti na proširenju oblasti rada ATS-a, ukazala se potreba za proširenjem liste ocenjivača i tehničkih eksperata za potrebe ocenjivanja iz sledećih oblasti: ispitivanje u oblasti elektromagnetn...

Održani seminari ATS-a

Seminari

Dana 18.06.2013. godine održan je prvi u nizu seminara koji  Akreditaciono telo Srbije (ATS) organizuje s ciljem da upozna tela za ocenjivanje usaglašenosti sa izmenama svojih dokumenata sistema menadžmenta, a sve u svrhu povećanja efikasnosti postupka akre...

Seminari za TOU

Seminari

U toku 2013. godine Akreditaciono telo Srbije (ATS) je usvojilo i/ili izmenilo niz dokumenata sistema menadžmenta u cilju povećanja efikasnosti realizacije postupaka akreditacije koje sprovodi. U prethodnom periodu došlo je i do promene određenog broja ob...

Potpisan Sporazum o saradnji između ATS-a i ISS-a

Saradnja

U prostorijama Akreditacionog tela Srbije je 7. juna 2013. godine potpisan Sporazum o saradnji između Akreditacionog tela Srbije (ATS) i Instituta za standardizaciju Srbije (ISS). Cilj saradnje između ISS-a i ATS-a je da se doprinese uspostavljanju međunar...

Obeležen jubilej ATS-a

Dan akreditacije

6. juna 2013. godine u prostorijama Studentskog kulturnog centra održana je svečanost povodom obeležavanja 15 godina postojanja i rada Akreditacionog tela Srbije (ATS), kao i Međunarodnog dana akreditacije (9. jun) i Dana akreditacije u Republici Srbiji ...

Održana JUSK međunarodna konvencija o kvalitetu

JUSK

Akreditaciono telo Srbije (ATS) je ove godine, zajedno sa Direkcijom za mere i dragocene metale (DMDM), učestvovalo na petoj Specijalnoj konferenciji „Nacionalni sistem akreditacije - stanje i budući razvoj” i četvrtoj Specijalnoj konferenciji „Nacional...

Proslava jubileja: petnaest godina postojanja ATS-a

Dan akreditacije

Akreditaciono telo Srbije (ATS) organizuje svečani skup povodom obeležavanja značajnih jubileja: petnaest godina svog postojanja (osnovanog 1998. godine kao Jugoslovensko akreditaciono telo - JUAT), Međunarodnog dana akreditacije (9. jun), kao i Dana akr...

Održana obuka "EU Organic Farming"

Obaveštenja

U periodu od 8. do 10. maja 2013. godine održana je u Skoplju obuka pod nazivom "EU Organic Farming: Criteria for Accreditation by National Organisations" u organizaciji PTB projekta i Instituta za akreditaciju Republike Makedonije (IARM). Obuci su pris...

31. zasedanje Generalne skupštine EA

Međunarodne aktivnosti

Tokom 31. zasedanja Generalne skupštine Evropske organizacije za akreditaciju (EA GA), koja je održana u periodu od 29. do 30. maja u Parizu, Francuska, u organizaciji COFRAC-a doneto je 38 rezolucija od kojih su najznačajnije: - EA GA je ratifikova...

Jedanaesto izdanje elektronskog biltena ATS-a

Promocija

Pred vama je jedanaesto izdanje elektronskog biltena ATS-a. Tema ovog broja je: Svetska trgovinska organizacija i proces učlanjenja Republike Srbije. Svoje predloge o temama, o kojima biste želeli da čitate, pošaljite nam putem elektronske pošte na adresu:...

Ocena sprovedenog ocenjivanja ATS-PR09-O02

Promena dokumentacije

Poštovani klijenti, u cilju unapređenja rada timova za ocenjivanje Akreditacionog tela Srbije (ATS), povećanja efikasnosti njihovog rada i ujednačavanja stavova ocenjivača u postupcima ocenjivanja, ATS je započeo aktivnosti na prikupljanju informacija u vezi r...

JUSK međunarodna konvencija o kvalitetu - JUSK ICQ 2013

JUSK

Akreditaciono telo Srbije (ATS) i Direkcija za mere i dragocene metale (DMDM) u okviru JUSK međunarodne konvencije o kvalitetu - JUSK ICQ 2013 - (www.jusk.org) organizuju petu Specijalnu konferenciju „Nacionalni sistem akreditacije - stanje i budući raz...

Nove akreditacije u mesecu aprilu 2013. godine

Aktuelnosti

Tokom aprila meseca 2013. godine Akreditaciono telo Srbije donelo je odluke o dodeli akreditacije za tri laboratorije za ispitivanje, jednu laboratoriju za etaloniranje, šest kontrolnih tela, jedno telo za sertifikaciju proizvoda, odnosno niz odluka o od...

20. maj – Svetski dan metrologije

Aktuelnosti

Svetski dan metrologije proslavlja se 20. maja kada je potpisana Metarska konvencija daleke 1875. godine. Kneževina Srbija je pristupila Metarskoj konvenciji 21. septembra 1879. godine. Pristupanjem Metarskoj konvenciji, Kneževina Srbija je preuzela obav...

DMDM primljena u članstvo EURACHEM

Aktuelnosti

Na sastanku Tehničkog komiteta EURAMET TC-MC, održanom od 4-8. februara 2013. godine u Braunšvajgu, Nemačka, u okviru plenarne sednice, u izlaganju predsedavajućeg EURACHEM (mreže organizacija širom Evrope sa ciljem uspostavljanja sistema za međunarodnu sl...