Navigacija

Vesti

Deseto izdanje elektronskog biltena ATS-a

Promocija

Pred vama je deseto izdanje elektronskog biltena ATS-a. Tema ovog broja je: Učešće potrošačkih organizacija u standardizaciji i akreditaciji. Svoje predloge o temama o kojima biste želeli da čitate pošaljite nam putem elektronske pošte na adresu: office@...

Nove akreditacije u mesecu decembru 2012. godine

Aktuelnosti

Tokom decembra meseca 2012. godine Akreditaciono telo Srbije donelo je odluke o dodeli akreditacije za tri laboratorije za ispitivanje i osam kontrolnih tela, jednoj medicinskoj laboratoriji kao i niz odluka o održavanju akreditacije, obnovi akreditacije...

Održan Train Mic kurs

Obaveštenja

Akreditaciono telo Srbije (ATS) je i ove godine, u sklopu saradnje sa Direkcijom za mere i dragocene metale, organizovalo kurs za predstavnike laboratorija za ispitivanje. Kurs je realizovao nacionalni Train Mic (Training in Metrology in Chemistry) tim l...

Održane su sednice SA, UO i zajednička sednica

Aktuelnosti

U prostorijama Akreditacionog tela Srbije, 20. decembra 2012. godine, održane su sednice Saveta za akreditaciju, zajednička sednica Saveta za akreditaciju i Upravnog odbora i  sednica Upravnog odbora. Savet za akreditaciju je, shodno svojoj nadležn...

Sastanak ATS-a sa TOU na temu primena ATS-PA02

Obaveštenja

U prostorijama Akreditacionog tela Srbije su 20., 21. i 22.11.2012. godine i 11.12.2012. godine održani sastanci sa telima za ocenjivanje usaglašenosti (laboratorije za ispitivanje i laboratorije za etaloniranje) na temu primene ATS-PA02, Pravila o učešću ...

Nove akreditacije u mesecu novembru 2012. godine

Aktuelnosti

Tokom novembra meseca 2012.godine Akreditaciono telo Srbije donelo je odluke o dodeli akreditacije za tri laboratorije za ispitivanje i četiri kontrolno telo, kao i niz odluka o održavanju akreditacije, obnovi akreditacije, proširenju obima akreditacije, ...

30. zasedanje Generalne skupštine EA

Međunarodne aktivnosti

Tokom 30. zasedanja Generalne skupštine EA (EA General Assembly – GA), koja je održana u periodu od 21. do 22. novembra 2012. godine u Bratislavi, Slovačka, doneto je 25 rezolucija od kojih su najznačajnije: - potvrđena je odluka EA MAS Komiteta ...

ENFSI 2012 - Quality Assurance in the Forensic Process

Seminari

Tokom 2012. godine u okviru trogodišnjeg projekta „Sustainable Quality Within European Forensic Science (SQWEFS)“, a u organizaciji European Network of Forensic Science Institutes (ENFSI) održan je seminar na temu akreditacije u oblasti forenzike. E...

Poziv za prijavu za tehničke eksperte

Konkursi

Akreditaciono telo Srbije je uočilo potrebu za angažovanjem većeg broja tehničkih eksperata za potrebe ocenjivanja sertifikacionih tela za sertifikaciju sistema menadžmenta (sertifikacija sistema menadžmenta kvalitetom, sertifikacija sistema menadžmenta zašt...

Novo izdanje ISO/IEC 17020:2012

Obaveštenja

Novo izdanje međunarodnog standarda ISO/IEC 17020:2012 - Conformity assessment - Requirements for the operation of various types of bodies performing inspection objavljeno je 01. marta 2012. godine. U skladu sa tim International Laboratory Accreditation...

Obuka za primenu standarda ISO/IEC 17024:2012

Obaveštenja

U organizaciji Evropske organizacije za akreditaciju (EA), odnosno njenog Komiteta za sertifikaciju, održana je obuka za primenu standarda ISO/IEC 17024:2012 (EA CC Training on ISO/IEC 17024:2012). Obuka je realizovana u dve grupe u terminima septembar...

Nove akreditacije u mesecu oktobru 2012. godine

Aktuelnosti

Tokom oktobra meseca 2012. godine Akreditaciono telo Srbije donelo je odluke o dodeli akreditacije za jednu laboratoriju za ispitivanje, jednu laboratoriju za etaloniranje i jedno kontrolno telo, kao i niz odluka o održavanju akreditacije, obnovi akredita...

Konferencija „Kako da Srbija poveća izvoz hrane?“

Aktuelnosti

Konferencija na temu „Kako da Srbija poveća izvoz hrane” održana je 06. novembra 2012. godine u Sava centru u Beogradu kao deo Švajcarskog programa trgovinske saradnje (TCP 2009-2012). Konferencija je organizovana od strane državnog sekretarijata za eko...