Navigacija

Vesti

Obuka za primenu standarda ISO/IEC 17024:2012

Obaveštenja

U organizaciji Evropske organizacije za akreditaciju (EA), odnosno njenog Komiteta za sertifikaciju, održana je obuka za primenu standarda ISO/IEC 17024:2012 (EA CC Training on ISO/IEC 17024:2012). Obuka je realizovana u dve grupe u terminima septembar...

Nove akreditacije u mesecu oktobru 2012. godine

Aktuelnosti

Tokom oktobra meseca 2012. godine Akreditaciono telo Srbije donelo je odluke o dodeli akreditacije za jednu laboratoriju za ispitivanje, jednu laboratoriju za etaloniranje i jedno kontrolno telo, kao i niz odluka o održavanju akreditacije, obnovi akredita...

Konferencija „Kako da Srbija poveća izvoz hrane?“

Aktuelnosti

Konferencija na temu „Kako da Srbija poveća izvoz hrane” održana je 06. novembra 2012. godine u Sava centru u Beogradu kao deo Švajcarskog programa trgovinske saradnje (TCP 2009-2012). Konferencija je organizovana od strane državnog sekretarijata za eko...

Obuka o akreditaciji notifikacionih tela

Obaveštenja

U periodu od 08. do 10. oktobra 2012. godine u Atini je održana obuka pod nazivom "Obuka o akreditaciji notifikacionih tela sa građevinskim materijalima - obuka i osvedočenje" u organizaciji PTB-a i Akreditacionog tela Grčke (E.SY.D.).  Obuka je organi...

Nastavak saradnje sa Ministarstvom finansija i privrede

Saradnja

Mr Jelena Popović, pomoćnik ministra u Ministarstvu finansija i privrede, je 8. oktobra 2012. godine posetila Akreditaciono telo Srbije (ATS) kada je i održan radni sastanak sa ciljem upoznavanja sa aktivnostima novog rukovodstva ATS-a. Cilj ovog sastank...

Pozitivna ocena EU o sistemu akreditacije u Srbiji

Aktuelnosti

U dokumentu Evropske komisije „Serbia 2012 Progress Report“, objavljenom 10. oktobra 2012. godine u Briselu, je pozitivno ocenjen sistem akreditacije u Srbiji. U delu izveštaja, posvećenom evropskim standardima, a koji se odnosi na unutrašnje tržište i sl...

Nove akreditacije u mesecu septembru 2012. godine

Aktuelnosti

Tokom septembra meseca 2012. godine Akreditaciono telo Srbije je donelo odluke o dodeli akreditacije za četiri laboratorije za ispitivanje, dve laboratorije za etaloniranje, tri kontrolna tela, jedno sertifikaciono telo za sertifikaciju proizvoda, kao i ...

Deveto izdanje elektronskog biltena ATS-a

Promocija

Pred vama je deveto izdanje elektronskog biltena ATS-a. Tema ovog broja je: Uloga akreditacije i bezbednost i zdravlje na radu. Svoje predloge o temama o kojima biste želeli da čitate pošaljite nam putem elektronske pošte na adresu: office@ats.rs

Nove akreditacije u mesecu avgustu 2012. godine

Aktuelnosti

Tokom meseca avgusta 2012. godine Akreditaciono telo Srbije donelo je odluke o dodeli akreditacije za dve laboratorije za etaloniranje i jedno kontrolno telo, kao i niz odluka o održavanju, obnovi, proširenju obima akreditacije, ukidanju, prenosu akreditac...

PT program za ispitivanje otpadnog gasa

Obaveštenja

Obaveštavaju se sve akreditovane laboratorije za ispitivanje i one koje su u postupku akreditacije da im je na raspolaganju PT program za ispitivanje otpadnog gasa – emisija u organizaciji akreditovanog provajdera LGC Standards. Informacije o samoj šemi s...

FAMI-QS šema deo EA MLA

Obaveštenja

Uskladu sa EA procedurom za prihvatanje šema u okviru EA MLA sporazuma, EA je u aprilu 2010. godine započela ocenjivanje FAMI-QS (European Feed Additives and Premixtures Quality System) šeme. Nakon sprovedenog postupka ocenjivanja radna grupa EA HHC (Horiz...

Radna grupa EA LC ILC preporučuje PT programe

Obaveštenja

Praksa EA LC WG ILC (Radna grupa Laboratorijskog komiteta za međulaboratorijska poređenja Evropske organizacije za akreditaciju) je da koristi postojeće PT programe u cilju procene uporedivosti laboratorija među članicama EA. S tim u vezi, ovog puta pre...