Navigacija

Vesti

Zajedničko saopštenje IAF-ILAC-ISO

Obaveštenja

Međunarodni forum za akreditaciju, Međunarodna organizacija za akreditaciju laboratorija i Međunarodna organizacija za standardizaciju (IAF-ILAC-ISO) su, na zahtev ILAC-ovog Komiteta za kontrolna tela (ILAC Inspection Committee), izdali zajedničko saop...

Održan 26. sastanak EA LS komiteta

Međunarodne aktivnosti

26. sastanak komiteta za laboratorije (EA LS) Evropske organizacije za akreditaciju (EA) je održan u Briselu, Belgija, u periodu od 17. do 19. septembra 2013. godine. Nakon otvaranja sastanka i predstavljanja prisutnih, usvojen je zapisnik sa prethodn...

Nove akreditacije u septembru 2013. godine

Aktuelnosti

Tokom meseca septembra 2013. godine Akreditaciono telo Srbije (ATS) donelo je odluke o dodeli akreditacije za dve laboratorije za ispitivanje i tri kontrolna tela, odnosno niz odluka o održavanju akreditacije, obnovi akreditacije, proširenju obima akredit...

Pokretanje postupka MLP iz oblasti temperature

Obaveštenja

Direkcija za mere i dragocene metale (DMDM), Grupa za termometriju, planira da, za zainteresovane akreditovane laboratorije, u narednom periodu organizuje međulaboratorijska poređenja (MLP) za staklene termometre punjene tečnošću. Sve zainteresovane ...

DMDM - Obaveštenja o prelaznim periodima Pravilnika

Obaveštenja

Pravilnik o vagama sa neautomatskim funkcionisanjem („Službeni glasnik RS”, broj 17/13) stupio je na snagu 1. marta 2013. godine. Direkcija za mere i dragocene metale (DMDM) je u skladu sa tim izdala Obaveštenje o prelaznom periodu Pravilnika o vagama sa...

Kongres metrologa 2013

Najave događaja

Obaveštavamo sve zainteresovane strane da Direkcija za mere i dragocene metale, Zavod za metrologiju Crne Gore i Društvo metrologa organizuju Kongres metrologa 2013 koji će se održati u hotelu Jezero u Boru u periodu od 16. do 19. oktobra 2013. godine....

Nove akreditacije u avgustu 2013. godine

Aktuelnosti

Tokom avgusta meseca 2013. godine Akreditaciono telo Srbije (ATS) donelo je odluke o dodeli akreditacije za jedno kontrolno telo i dve laboratorije za ispitivanje, odnosno niz odluka o održavanju akreditacije, obnovi akreditacije, proširenju obima akredit...

Dvanaesto izdanje elektronskog biltena ATS-a

Promocija

Pred vama je dvanaesto izdanje elektronskog biltena ATS-a. Tema broja je: Osnovano Udruženje akreditovanih tela za ocenjivanje usaglašenosti. Svoje predloge o temama, o kojima biste želeli da čitate, pošaljite nam putem elektronske pošte na adresu: office@a...

Novo izdanje međunarodnog standarda ISO 15189

Aktuelnosti

Novo izdanje međunarodnog standarda ISO 15189 – Medicinske laboratorije – Zahtevi za kvalitet i kompetentnost,  ISO 15189:2012, je objavljeno krajem 2012. godine. U skladu sa tim, Međunarodna organizacija za akreditaciju laboratorija (ILAC) je donela od...

Nove akreditacije u julu 2013. godine

Aktuelnosti

Tokom jula meseca 2013. godine Akreditaciono telo Srbije (ATS) donelo je odluke o dodeli akreditacije za šest kontrolnih tela, dve laboratorije za ispitivanje i jednu laboratoriju za etaloniranje, odnosno niz odluka o održavanju akreditacije, obnovi akred...

Održana 23. sednica CPC komiteta EA

Međunarodne aktivnosti

Dvadeset treća sednica Komiteta za komunikacije i publikacije (CPC) Evropske organizacije za akreditaciju (EA) održana je u periodu od 24. do 25. aprila 2013. godine u Bukureštu, Rumunija, u organizaciji Rumunskog akreditacionog tela (RENAR). Na po...

Održane sednice Upravnog i Nadzornog odbora ATS-a

Aktuelnosti

U prostorijama Akreditacionog tela Srbije (ATS) je 5. jula 2013. godine održana 15. sednica Upravnog odbora i 4. sednica Nadzornog odbora ATS-a. Upravni i Nadzorni odbor su razmatrali Izmene i dopune Programa rada sa Finansijskim planom Akreditacio...

Održani seminari za akreditovane LI i LE

Seminari

Akreditaciono telo Srbije (ATS) je 25. juna 2013. godine organizovalo seminar za akreditovane laboratorije za etaloniranje, dok su 26. i 27. juna 2013. godine održani seminari za akreditovane laboratorije za ispitivanje s ciljem da se pomenute laboratorij...

Osnovano Udruženje akreditovanih TOU

Aktuelnosti

Velika nam je čast da najavimo da je u okviru Privredne komore Srbije (PKS) formirano Udruženje akreditovanih tela za ocenjivanje usaglašenosti (TOU) zahvaljujući angažovanju rukovodilaca i stručnjaka akreditovanih TOU, a uz pomoć i podršku PKS-a. Odbor novo...

Obaveštenje kontrolnim telima u oblasti merila

Obaveštenja

Ministarstvo finansija i privrede (sadašnje Ministarstvo privrede), kao nadležno  ministarstvo za ovlašćivanje privrednih subjekata i drugih pravnih lica za obavljanje poslova overavanja merila, je dopisom br. 011-00-145/2013-33 od 19. juna 2013. godine o...

Nove akreditacije u maju i junu 2013. godine

Aktuelnosti

Tokom maja i juna meseca 2013. godine Akreditaciono telo Srbije donelo je odluke o dodeli akreditacije za dve laboratorije za ispitivanje, četiri kontrolna tela, jedno telo za sertifikaciju osoba, odnosno niz odluka o održavanju akreditacije, obnovi akre...

Spisak ovlašćenih kontrolnih tela za 2013. godinu

Obaveštenja

Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede je objavilo Spisak ovlašćenih kontrolnih tela za obavljanje poslova kontrole i sertifikacije u organskoj proizvodnji za 2013. godinu (objavljeno u „Službenom glasniku RS”, broj 36/13 od 19. aprila 2013. g...

Javni poziv za ocenjivače

Konkursi

Zbog povećanog broja prijava za akreditaciju, kao i aktivnosti na proširenju oblasti rada ATS-a, ukazala se potreba za proširenjem liste ocenjivača i tehničkih eksperata za potrebe ocenjivanja iz sledećih oblasti: ispitivanje u oblasti elektromagnetn...

Održani seminari ATS-a

Seminari

Dana 18.06.2013. godine održan je prvi u nizu seminara koji  Akreditaciono telo Srbije (ATS) organizuje s ciljem da upozna tela za ocenjivanje usaglašenosti sa izmenama svojih dokumenata sistema menadžmenta, a sve u svrhu povećanja efikasnosti postupka akre...