Navigacija

Vesti

Pozitivna ocena EU o sistemu akreditacije u Srbiji

Aktuelnosti

U dokumentu Evropske komisije „Serbia 2012 Progress Report“, objavljenom 10. oktobra 2012. godine u Briselu, je pozitivno ocenjen sistem akreditacije u Srbiji. U delu izveštaja, posvećenom evropskim standardima, a koji se odnosi na unutrašnje tržište i sl...

Nove akreditacije u mesecu septembru 2012. godine

Aktuelnosti

Tokom septembra meseca 2012. godine Akreditaciono telo Srbije je donelo odluke o dodeli akreditacije za četiri laboratorije za ispitivanje, dve laboratorije za etaloniranje, tri kontrolna tela, jedno sertifikaciono telo za sertifikaciju proizvoda, kao i ...

Deveto izdanje elektronskog biltena ATS-a

Promocija

Pred vama je deveto izdanje elektronskog biltena ATS-a. Tema ovog broja je: Uloga akreditacije i bezbednost i zdravlje na radu. Svoje predloge o temama o kojima biste želeli da čitate pošaljite nam putem elektronske pošte na adresu: office@ats.rs

Nove akreditacije u mesecu avgustu 2012. godine

Aktuelnosti

Tokom meseca avgusta 2012. godine Akreditaciono telo Srbije donelo je odluke o dodeli akreditacije za dve laboratorije za etaloniranje i jedno kontrolno telo, kao i niz odluka o održavanju, obnovi, proširenju obima akreditacije, ukidanju, prenosu akreditac...

PT program za ispitivanje otpadnog gasa

Obaveštenja

Obaveštavaju se sve akreditovane laboratorije za ispitivanje i one koje su u postupku akreditacije da im je na raspolaganju PT program za ispitivanje otpadnog gasa – emisija u organizaciji akreditovanog provajdera LGC Standards. Informacije o samoj šemi s...

FAMI-QS šema deo EA MLA

Obaveštenja

Uskladu sa EA procedurom za prihvatanje šema u okviru EA MLA sporazuma, EA je u aprilu 2010. godine započela ocenjivanje FAMI-QS (European Feed Additives and Premixtures Quality System) šeme. Nakon sprovedenog postupka ocenjivanja radna grupa EA HHC (Horiz...

Radna grupa EA LC ILC preporučuje PT programe

Obaveštenja

Praksa EA LC WG ILC (Radna grupa Laboratorijskog komiteta za međulaboratorijska poređenja Evropske organizacije za akreditaciju) je da koristi postojeće PT programe u cilju procene uporedivosti laboratorija među članicama EA. S tim u vezi, ovog puta pre...

Nove akreditacije u mesecu julu 2012. godine

Aktuelnosti

Tokom meseca jula 2012. godine Akreditaciono telo Srbije donelo je odluke o dodeli akreditacije za dve laboratorije za ispitivanje i dva kontrolna tela, kao i niz odluka o održavanju akreditacije, obnovi akreditacije, proširenju obima akreditacije i sma...

Nove akreditacije u mesecu junu 2012. godine

Aktuelnosti

Tokom meseca juna 2012. godine Akreditaciono telo Srbije donelo je odluke o dodeli akreditacije za jednu laboratoriju za ispitivanje, tri kontrolna tela, kao i niz odluka o održavanju akreditacije, obnovi akreditacije, proširenju obima akreditacije i smanj...

ILC za određivanje ukupnog olova u karminu

Obaveštenja

Obaveštavaju se sve akreditovane laboratorije za ispitivanje i one koje su u postupku akreditacije da je u toku prijavljivanje za IMEP-35 šemu: Određivanje ukupnog olova u karminu u organizaciji IRMM (Institute for Reference Materials and Measurements). ...

Obeležen Međunarodni dan akreditacije

Dan akreditacije

Međunarodni dan akreditacije – 9. jun, obeležen je danas u Privrednoj komori Srbije, gde je Akreditaciono telo Srbije (ATS) organizovalo konferenciju posvećenu akreditovanim laboratorijama za ispitivanje u oblasti hrane i vode za piće, čija je glavna ...

ATS punopravni član ILAC-a

Međunarodne aktivnosti

Međunarodna organizacija za akreditaciju laboratorija (ILAC) potvrdila je juče da je Akreditaciono telo Srbije (ATS) postalo punopravni član te organizacije (za oblasti ispitivanja i etaloniranja) od 24. maja 2012. godine, a na osnovu potpisanog multilat...

Održana godišnja nacionalna konferencija JUSK-a 2012

JUSK

Akreditaciono telo Srbije (ATS) je i ove godine učestvovalo na nacionalnoj konferenciji JUSK-a (www.jusk.org) u okviru Četvrte specijalne konferencije "Nacionalni sistem akreditacije - stanje i budući razvoj", koja se održala u sredu 6. juna 2012. godin...

Međunarodni dan akreditacije - 9. jun

Najave događaja

Povodom obeležavanja Međunarodnog dana akreditacije, koji se proslavlja 9. juna, Akreditaciono telo Srbije (ATS) u saradnji sa Privrednom komorom Srbije i udruženjima potrošača organizuje u petak 8. juna 2012. godine konferenciju posvećenu akreditovanim la...