Navigacija

Vesti

Kolegijalno ocenjivanje ATS-a

Aktuelnosti

Akreditaciono telo Srbije (ATS) je tokom prošle sedmice bilo predmet kolegijalnog ocenjivanja tima EA ocenjivača u skladu sa podnetim zahtevom ATS-a od 12. februara 2009. godine za potpisivanje bilateralnih sporazuma sa EA (Evropska organizacija za akredit...

Dan akreditacije u Republici Srbiji - 28. jun

Dan akreditacije

"Svim ocenjivačima i tehničkim ekspertima, članovima tela i organa ATS-a, predstavnicima ministarstava i strukovnim udruženjima, zaposlenima u ATS-u i akreditovanim telima za ocenjivanje usaglašenosti, kao i predstavnicima svih institucija koje sarađuju sa...

Ispravka Izveštaja o radu za 2010. godinu

Obaveštenja

Poštovani čitaoci Izveštaja o radu za 2010. godinu, Akreditaciono telo Srbije (ATS) se izvinjava svim čitaocima Izveštaja o radu za 2010. godinu jer je usled tehničke greške, na strani 44 pomenutog izveštaja objavilo da je prihod ATS-a u 2010. godini i...

Održana prva sednica novog Saveta za akreditaciju

Aktuelnosti

Upravni odbor je na svojoj prvoj sednici održanoj 1. juna ove godine  imenovao članove novog Saveta za akreditaciju shodno članu 12. Zakona o akreditaciji  i članovima 28. i 29. Odluke o izmenama i dopunama osnivačkog akta Akreditacionog tela Srbije pr...

Značaj međunarodnih organizacija Eurachem-a i Eurolab-a

Seminari

Akreditacionotelo Srbije (ATS) organizovalo je juče jednodnevni seminar posvećen akreditovanim laboratorijama za ispitivanje u oblasti analitičkih ispitivanja u Klubu poslanika u Beogradu u čast obeležavanja 9. juna Međunarodnog dana akreditacije i 28. ju...

Obeležen Međunarodni dan akreditacije

Dan akreditacije

I ove godine Akreditaciono telo Srbije (ATS) proslavilo je zajedno sa svojim ocenjivačima 9. jun - Međunarodni dan akreditacije, koju su zajednički ustanovili Međunarodni forum za akreditaciju (IAF) i Međunarodna organizacija za akreditaciju laboratorij...

Održan sastanak sa članovima Sektorskog komiteta

Aktuelnosti

U prostorijama Akreditacionog tela Srbije (ATS) u sredu 01. juna 2011. godine, održan je sastanak sa članovima Sektorskog komiteta, koji će u skladu sa Pravilima akreditacije i procedurom  Odlučivanje i dodela akreditacije ATS-PR15 učestvovati u radu Ko...

Održana prva sednica novog Upravnog odbora

Aktuelnosti

Upravni odbor Akreditacionog tela Srbije (ATS) je na svojoj 1. sednici održanoj 01. juna 2011. godine izvršio konstituisanje novog Upravnog odbora koji je imenovan na 435. sednici Vlade Republike Srbije u sastavu: predsednik mr Snježana Pupavac i članovi...

Godišnja nacionalna konferencija JUSK-a

JUSK

Akreditaciono telo Srbije (ATS) će ove godine učestvovati na 38. Godišnjoj nacionalnoj konferenciji JUSK-a „Ka integrisanim sistemima“ (www.jusk.org) u okviru treće Specijalne konferencije "Nacionalni sistem akreditacije - stanje i budući razvoj", koja ć...

Obeležavanje Dana metrologije

Aktuelnosti

Direkcija za mere i dragocene metale (DMDM) pri Ministarstvu ekonomije i regionalnog razvoja (MERR) i Univerzitet „SINGIDUNUM“ organizovali su  17. maja 2011. godine na Univerzitetu Singidunum simpozijum povodom obeležavanja 20. maja – Svetskog dana met...

Nove akreditacije u mesecu maju 2011. godine

Aktuelnosti

Akreditaciono telo Srbije donelo je tokom meseca maja 2011. godine odluke o dodeli akreditacije za dve laboratorije za ispitivanje, četiri kontrolna tela i jednu laboratoriju za etaloniranje, kao i niz odluka o ponovnom dodeljivanju akreditacije, održavanju...

Peto izdanje elektronskog biltena ATS-a

Promocija

Pred vama je peto izdanje elektronskog biltena ATS-a. Svoje predloge o temama o kojima biste želeli da čitate pošaljite nam putem elektronske pošte na adresu: office@ats.rs  

Imenovani novi članovi Upravnog i Nadzornog odbora

Zakoni i propisi

Na 435. sednici Vlade Republike Srbije koja je održana 29. aprila 2011. godine imenovani su novi Nadzorni i Upravni odbor Akreditacionog tela Srbije (ATS). U Upravni odbor ATS-a imenovana je za predsednika mr Snježana Pupavac, dipl. inženjer poljoprivr...

Održan EA MAC sastanak u Beogradu

Međunarodne aktivnosti

Beograd je, od 12. do 15. aprila 2011. godine bio prestonica Evropske akreditacije. U tom periodu, u organizaciji Akreditacionog tela Srbije (ATS), održan je sastanak Saveta za multilateralne sporazume Evropske organizacije za akreditaciju (EA MAC), ra...

Predavanje u Srpskom lekarskom društvu

Aktuelnosti

U okviru programa kontinuirane edukacije Srpskog lekarskog društva Mikrobiološke sekcije dr Ljubinka Gligić, viši savetnik u Akreditacionom telu Srbije održala je 19. 04. 2011. godine predavanje "Praćenje kvaliteta rezultata ispitivanja učestvovanjem u prog...

Godišnja nacionalna konferencija JUSK-a - prvo obaveštenje

JUSK

Akreditaciono telo Srbije (ATS) će ove godine učestvovati na 38. godišnjoj nacionalnoj konferenciji JUSK-a „Ka integrisanim sistemima“ (www.jusk.org) u okviru Treće specijalne konferencije "Nacionalni sistem akreditacije - stanje i budući razvoj", koja ć...

Nove akreditacije u mesecu aprilu 2011. godine

Aktuelnosti

Tokom meseca aprila 2011. godine Akreditaciono telo Srbije donelo je odluke o dodeli akreditacije za tri laboratorije za ispitivanje, jedno kontrolno telo, jednu medicinsku i jednu laboratoriju za etaloniranje, kao i niz odluka o održavanju, obnovi, proši...

Nove akreditacije u mesecu martu 2011. godine

Aktuelnosti

Tokom meseca marta 2011. godine Akreditaciono telo Srbije donelo je odluke o dodeli akreditacije za jednu laboratoriju za ispitivanje i dva kontrolna tela, kao i niz odluka o održavanju akreditacije, obnovi akreditacije, proširenju obima akreditacije, sma...