Navigacija

Vesti

Atina, 25. do 27. februar 2008. godine

Međunarodne aktivnosti

U organizaciji Nacionalnog akreditacionog tela Grčke (ESYD), u periodu od 25. do 27. februara, u Atini su održani: 15. sastanak Sertifikacionog komiteta (EA CC), 16. sastanak Inspekcijskog komiteta (EA IC) Evropske kooperacije za akreditaciju (EA), kao...

Dodela sertifikata

Aktuelnosti

U prostorijama Palate Srbije, u sali „Podgorica“ danas je dr Dejan Krnjaić, direktor Akreditacionog tela Srbije svečano uručio sledećim predstavnicima akreditovanih organizacija sertifikate i poželeo im uspešan rad:     1. AEROLAB d.o.o. – Beograd ...

Skoplje, 12. i 13. februar 2008. godine

Saradnja

Institut za akreditaciju Republike Makedonije (IARM) je u periodu od 11. do 15. ferbuara 2008. godine uspešno realizovao obuku za ocenjivače za potrebe akreditacije laboratorija, sertifikacionih tela i kontrolnih organizacija. Ova obuka je realizovana ...

Uručeni sertifikati o akreditaciji

Aktuelnosti

Akreditaciono telo Srbije je 26. decembra 2007. godine u sali „Podgorica“ u Palati Vlade Republike Srbije dodelilo nove sertifikate o akreditaciji, sa novim simbolom akreditacije. Direktor Akreditacionog tela dr Dejan Krnjaić je pozdravio dobitnike ser...

Saradnja sa akreditacionim telima iz okruženja

Saradnja

Na poziv organizatora dvodnevnog seminara na temu „Akreditacija medicinskih laboratorija“, Akreditacionog tela Srbije i konsultantske kompanija „Eptisa“, koji je održan u Beogradu, seminaru su prisustvovali predstavnici akreditacionih tela Makedonije, ...

Akreditacija medicinskih laboratorija

Seminari

Direktor Akeditacionog tela Srbije dr Dejan Krnjaić otvorio je danas u Institutu za javno zdravlje „Dr Milan Jovanović Batut“ dvodnevni seminar na temu „Akreditacija medicinskih laboratorija“ u organizaciji Akreditacionog tela Srbije i projekta Evropske ...

Poseta Institutu za akreditiranje Bosne i Hercegovine (BATA)

Saradnja

Na osnovu potpisanog Protokola o sprovođenju Sporazuma o saradnji, a na osnovu Programa saradnje između ATS i BATA za 2007. godinu, 28. i 29.11.2007. godine realizovana je poseta predstavnika ATS-a Institutu za akreditiranje Bosne i Hercegovine. Cilj posete...

Imenovan direktor Akreditacionog tela Srbije

Aktuelnosti

Vlada Republike Srbije je na 35. sednici održanoj 1. novembra 2007. godine imenovala dr Dejana Krnjaića za direktora Akreditacionog tela Srbije. Dejan Krnjaić, doktor veterinarskih nauka je docent na Katedri za mikrobiologiju Veterinarskog fakulteta u Be...

Informacija o sprovođenju međulaboratorijskih poređenja

Obaveštenja

Jedan od uslova za dobijanje i održavanje akreditacije, u skladu sa Pravilima akreditacije, jeste učešće u odgovarajućim međulaboratorijskim poređenjima i/ili šemama za ispitivanje osposobljenosti. Na taj način, akreditovana organizacija osigurava poverenje ...