Navigacija

Vesti

Pokretanje postupka MLP iz oblasti temperature

Obaveštenja

Direkcija za mere i dragocene metale (DMDM), Grupa za termometriju, planira da, za zainteresovane akreditovane laboratorije, u narednom periodu organizuje međulaboratorijska poređenja (MLP) za staklene termometre punjene tečnošću. Sve zainteresovane ...

DMDM - Obaveštenja o prelaznim periodima Pravilnika

Obaveštenja

Pravilnik o vagama sa neautomatskim funkcionisanjem („Službeni glasnik RS”, broj 17/13) stupio je na snagu 1. marta 2013. godine. Direkcija za mere i dragocene metale (DMDM) je u skladu sa tim izdala Obaveštenje o prelaznom periodu Pravilnika o vagama sa...

Kongres metrologa 2013

Najave događaja

Obaveštavamo sve zainteresovane strane da Direkcija za mere i dragocene metale, Zavod za metrologiju Crne Gore i Društvo metrologa organizuju Kongres metrologa 2013 koji će se održati u hotelu Jezero u Boru u periodu od 16. do 19. oktobra 2013. godine....

Nove akreditacije u avgustu 2013. godine

Aktuelnosti

Tokom avgusta meseca 2013. godine Akreditaciono telo Srbije (ATS) donelo je odluke o dodeli akreditacije za jedno kontrolno telo i dve laboratorije za ispitivanje, odnosno niz odluka o održavanju akreditacije, obnovi akreditacije, proširenju obima akredit...

Dvanaesto izdanje elektronskog biltena ATS-a

Promocija

Pred vama je dvanaesto izdanje elektronskog biltena ATS-a. Tema broja je: Osnovano Udruženje akreditovanih tela za ocenjivanje usaglašenosti. Svoje predloge o temama, o kojima biste želeli da čitate, pošaljite nam putem elektronske pošte na adresu: office@a...

Novo izdanje međunarodnog standarda ISO 15189

Aktuelnosti

Novo izdanje međunarodnog standarda ISO 15189 – Medicinske laboratorije – Zahtevi za kvalitet i kompetentnost,  ISO 15189:2012, je objavljeno krajem 2012. godine. U skladu sa tim, Međunarodna organizacija za akreditaciju laboratorija (ILAC) je donela od...

Nove akreditacije u julu 2013. godine

Aktuelnosti

Tokom jula meseca 2013. godine Akreditaciono telo Srbije (ATS) donelo je odluke o dodeli akreditacije za šest kontrolnih tela, dve laboratorije za ispitivanje i jednu laboratoriju za etaloniranje, odnosno niz odluka o održavanju akreditacije, obnovi akred...

Održana 23. sednica CPC komiteta EA

Međunarodne aktivnosti

Dvadeset treća sednica Komiteta za komunikacije i publikacije (CPC) Evropske organizacije za akreditaciju (EA) održana je u periodu od 24. do 25. aprila 2013. godine u Bukureštu, Rumunija, u organizaciji Rumunskog akreditacionog tela (RENAR). Na po...

Održane sednice Upravnog i Nadzornog odbora ATS-a

Aktuelnosti

U prostorijama Akreditacionog tela Srbije (ATS) je 5. jula 2013. godine održana 15. sednica Upravnog odbora i 4. sednica Nadzornog odbora ATS-a. Upravni i Nadzorni odbor su razmatrali Izmene i dopune Programa rada sa Finansijskim planom Akreditacio...

Održani seminari za akreditovane LI i LE

Seminari

Akreditaciono telo Srbije (ATS) je 25. juna 2013. godine organizovalo seminar za akreditovane laboratorije za etaloniranje, dok su 26. i 27. juna 2013. godine održani seminari za akreditovane laboratorije za ispitivanje s ciljem da se pomenute laboratorij...

Osnovano Udruženje akreditovanih TOU

Aktuelnosti

Velika nam je čast da najavimo da je u okviru Privredne komore Srbije (PKS) formirano Udruženje akreditovanih tela za ocenjivanje usaglašenosti (TOU) zahvaljujući angažovanju rukovodilaca i stručnjaka akreditovanih TOU, a uz pomoć i podršku PKS-a. Odbor novo...

Obaveštenje kontrolnim telima u oblasti merila

Obaveštenja

Ministarstvo finansija i privrede (sadašnje Ministarstvo privrede), kao nadležno  ministarstvo za ovlašćivanje privrednih subjekata i drugih pravnih lica za obavljanje poslova overavanja merila, je dopisom br. 011-00-145/2013-33 od 19. juna 2013. godine o...

Nove akreditacije u maju i junu 2013. godine

Aktuelnosti

Tokom maja i juna meseca 2013. godine Akreditaciono telo Srbije donelo je odluke o dodeli akreditacije za dve laboratorije za ispitivanje, četiri kontrolna tela, jedno telo za sertifikaciju osoba, odnosno niz odluka o održavanju akreditacije, obnovi akre...

Spisak ovlašćenih kontrolnih tela za 2013. godinu

Obaveštenja

Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede je objavilo Spisak ovlašćenih kontrolnih tela za obavljanje poslova kontrole i sertifikacije u organskoj proizvodnji za 2013. godinu (objavljeno u „Službenom glasniku RS”, broj 36/13 od 19. aprila 2013. g...

Javni poziv za ocenjivače

Konkursi

Zbog povećanog broja prijava za akreditaciju, kao i aktivnosti na proširenju oblasti rada ATS-a, ukazala se potreba za proširenjem liste ocenjivača i tehničkih eksperata za potrebe ocenjivanja iz sledećih oblasti: ispitivanje u oblasti elektromagnetn...

Održani seminari ATS-a

Seminari

Dana 18.06.2013. godine održan je prvi u nizu seminara koji  Akreditaciono telo Srbije (ATS) organizuje s ciljem da upozna tela za ocenjivanje usaglašenosti sa izmenama svojih dokumenata sistema menadžmenta, a sve u svrhu povećanja efikasnosti postupka akre...

Seminari za TOU

Seminari

U toku 2013. godine Akreditaciono telo Srbije (ATS) je usvojilo i/ili izmenilo niz dokumenata sistema menadžmenta u cilju povećanja efikasnosti realizacije postupaka akreditacije koje sprovodi. U prethodnom periodu došlo je i do promene određenog broja ob...

Potpisan Sporazum o saradnji između ATS-a i ISS-a

Saradnja

U prostorijama Akreditacionog tela Srbije je 7. juna 2013. godine potpisan Sporazum o saradnji između Akreditacionog tela Srbije (ATS) i Instituta za standardizaciju Srbije (ISS). Cilj saradnje između ISS-a i ATS-a je da se doprinese uspostavljanju međunar...