Навигација

Вести

Заједничко саопштење IAF-ILAC-ISO

Обавештења

Међународни форум за акредитацију, Међународна организација за акредитацију лабораторија и Међународна организација за стандардизацију (IAF-ILAC-ISO) су, на захтев ILAC-овог Комитета за контролна тела (ILAC Inspection Committee), издали заједничко саоп...

Одржан 26. састанак ЕА LС комитета

Међународне активности

26. састанак комитета за лабораторије (ЕА LС) Европске организације за акредитацију (EA) је одржан у Бриселу, Белгија, у периоду од 17. до 19. септембра 2013. године. Након отварања састанка и представљања присутних, усвојен је записник са претходн...

Нове акредитације у септембру 2013. године

Актуелности

Током месеца септембра 2013. године Акредитационо тело Србије (АТС) донело је одлуке о додели акредитације за две лабораторије за испитивање и три контролна тела, односно низ одлука о одржавању акредитације, обнови акредитације, проширењу обима акредит...

Покретање поступка МЛП из области димензионих величина и акустике

Обавештења

Дирекција за мере и драгоцене метале (ДМДМ), Група за димензионе величине и акустику, планира да у наредном периоду организује међулабораторијска поређења (МЛП) у области димензионих величина (за еталонирање граничних планпаралелних мера дужине механич...

Покретање поступка МЛП из области температуре

Обавештења

Дирекција за мере и драгоцене метале (ДМДМ), Група за термометрију, планира да, за заинтересоване акредитоване лабораторије, у наредном периоду организује међулабораторијска поређења (МЛП) за стаклене термометре пуњене течношћу. Све заинтересоване ...

ДМДМ - Обавештења о прелазним периодима Правилника

Обавештења

Правилник о вагама са неаутоматским функционисањем („Службени гласник РС”, број 17/13) ступио је на снагу 1. марта 2013. године. Дирекција за мере и драгоцене метале (ДМДМ) је у складу са тим издала Обавештење о прелазном периоду Правилника о вагама са...

Тим оцењивача ЕА спровео поновно колегијално оцењивање АТС-а

Актуелности

Акредитационо тело Србије (АТС) је током прошле седмице било предмет поновног колегијалног оцењивања тима оцењивача Европске организације за акредитацију (ЕА) у складу са процедуром ЕA-2/02 M: 2011 EA Policy and Procedures for the Multilateral Agreemen...

Конгрес метролога 2013

Најаве догађаја

Обавештавамо све заинтересоване стране да Дирекција за мере и драгоцене метале, Завод за метрологију Црне Горе и Друштво метролога организују Конгрес метролога 2013 који ће се одржати у хотелу Језеро у Бору у периоду од 16. до 19. октобра 2013. године....

Нови документ АТС-а за сертификацију производа у области органске производње

Промена документације

У претходном периоду Акредитационо тело Србије (АТС) је формирало Радну групу која је израдила документ АТС-УП26, Критеријуми за акредитацију и смернице за оцењивања сертификационих тела за сертификацију производа у области органске производње.  Ов...

Нове акредитације у августу 2013. године

Актуелности

Током августа месеца 2013. године Акредитационо тело Србије (АТС) донело је одлуке о додели акредитације за једно контролно тело и две лабораторије за испитивање, односно низ одлука о одржавању акредитације, обнови акредитације, проширењу обима акредит...

Дванаесто издање електронског билтена АТС-а

Промоција

Пред вама је дванаесто издање електронског билтена АТС-а. Тема броја је: Основано Удружење акредитованих тела за оцењивање усаглашености. Своје предлоге о темама, о којима бисте желели да читате, пошаљите нам путем електронске поште на адресу: office@a...

Ново издање међународног стандарда ISO 15189

Актуелности

Ново издање међународног стандарда ISO 15189 – Медицинске лабораторије – Захтеви за квалитет и компетентност,  ISO 15189:2012, је објављено крајем 2012. године. У складу са тим, Међународна организација за акредитацију лабораторија (ILAC) је донела од...

Нове акредитације у јулу 2013. године

Актуелности

Током јула месеца 2013. године Акредитационо тело Србије (АТС) донело је одлуке о додели акредитације за шест контролних тела, две лабораторије за испитивање и једну лабораторију за еталонирање, односно низ одлука о одржавању акредитације, обнови акред...

Одржана 23. седница CPC комитета ЕА

Међународне активности

Двадесет трећа седница Комитета за комуникације и публикације (CPC) Европске организације за акредитацију (ЕА) одржана је у периоду од 24. до 25. априла 2013. године у Букурешту, Румунија, у организацији Румунског акредитационог тела (RENAR). На по...

Одржане седнице Управног и Надзорног одбора АТС-а

Актуелности

У просторијама Акредитационог тела Србије (АТС) је 5. јула 2013. године одржана 15. седница Управног одбора и 4. седница Надзорног одбора АТС-а. Управни и Надзорни одбор су разматрали Измене и допуне Програма рада са Финансијским планом Акредитацио...

Одржани семинари за акредитоване ЛИ и ЛЕ

Семинари

Акредитационо тело Србије (АТС) је 25. јуна 2013. године организовало семинар за акредитоване лабораторије за еталонирање, док су 26. и 27. јуна 2013. године одржани семинари за акредитоване лабораторије за испитивање с циљем да се поменуте лабораториј...

Основано Удружење акредитованих ТОУ

Актуелности

Велика нам је част да најавимо да је у оквиру Привредне коморе Србије (ПКС) формирано Удружење акредитованих тела за оцењивање усаглашености (ТОУ) захваљујући ангажовању руководилаца и стручњака акредитованих ТОУ, а уз помоћ и подршку ПКС-а. Одбор ново...

Oбавештење контролним телима у области мерила

Обавештења

Министарство финансија и привреде (садашње Министарство привреде), као надлежно  министарство за овлашћивање привредних субјеката и других правних лица за обављање послова оверавања мерила, је дописом бр. 011-00-145/2013-33 од 19. јуна 2013. године о...

Нове акредитације у мају и јуну 2013. године

Актуелности

Током маја и јуна месеца 2013. године Акредитационо тело Србије донело је одлуке о додели акредитације за две лабораторије за испитивање, четири контролна тела, једно тело за сертификацију особа, односно низ одлука о одржавању акредитације, обнови акре...

Прво домаће СТ за сертификацију органских производа препознато од стране ЕК

Актуелности

Прво домаће сертификационо тело, Organic Control System (OCS), признато je од стране Европске комисије за обављање послова сертификације органских производа у складу са легислативом Европске уније како би се органски производи из Србије несметано извоз...

Списак овлашћених контролних тела за 2013. годину

Обавештења

Министарство пољопривреде, шумарства и водопривреде је објавило Списак овлашћених контролних тела за обављање послова контроле и сертификације у органској производњи за 2013. годину (објављено у „Службеном гласнику РС”, број 36/13 од 19. априла 2013. г...

Јавни позив за оцењиваче

Конкурси

Због повећаног броја пријава за акредитацију, као и активности на проширењу области рада АТС-а, указала се потреба за проширењем листе оцењивача и техничких експерата за потребе оцењивања из следећих области: испитивање у области електромагнетн...

Одржани семинари АТС-а

Семинари

Дана 18.06.2013. године одржан је први у низу семинара који  Акредитационо тело Србије (АТС) организује с циљем да упозна тела за оцењивање усаглашености са изменама својих докумената система менаџмента, а све у сврху повећања ефикасности поступка акре...

Одржана међународна конференција „Квалитет и компетентност 2013”

Актуелности

Међународна конференција „Квалитет и компетентност 2013” одржана је у периоду од 13.06. до 15.06.2013. године на Охриду, Македонија, у организацији Македонског удружења лабораторија (МАКЛАБ) и Института за акредитацију Републике Македоније (ИАРМ). ...

Интерна контрола вага између два еталонирања АТС-УП32

Промена документације

У претходном периоду Акредитационо тело Србије (АТС) је формирало Радну групу која је израдила документ АТС-УП32, Интерна контрола основних метролошких параметара код вага са неаутоматским функционисањем између два еталонирања. Овај документ описује по...