Navigacija

Vesti

NOVE AKREDITACIJE U DECEMBRU 2018. GODINE

Obaveštenja

Tokom decembra 2018. godine Akreditaciono telo Srbije (ATS) je donelo odluke o dodeli akreditacije, odnosno niz odluka o održavanju akreditacije, obnavljanju akreditacije, proširenju obima akreditacije, smanjenju obima akreditacije, suspenziji akreditacije i...

Srećni novogodišnji i božićni praznici!

Aktuelnosti

Želimo Vam srećne novogodišnje i božićne praznike! Zahvaljujemo našim klijentima i zainteresovanim stranama, predstavnicima organa i tela Akreditacionog tela Srbije i predstavnicima resornih ministarstava i Vlade Republike Srbije, predstavnicima međun...

Održane sednice organa i tela ATS-a

Aktuelnosti

U četvrtak 13. decembra 2018. godine održana je 13. sednica Upravnog odbora ATS-a na kojoj su, između ostalog, donete sledeće odluke: - doneta je odluka o dopuni Poslovnika o radu Upravnog odbora ATS na način da se Upravnom odboru za sednicu na kojo...

Deset godina od donošenja Uredbe br. 765/2008

Aktuelnosti

Jedinstveno evropsko tržište roba i usluga koje se sastoji od 500 miliona potrošača i 21 miliona malih i srednjih preduzeća predstavlja jedno od dostignuća današnjeg vremena. Ovaj ekonomski prostor, u okviru koga se robe, usluge, kapital i radna snaga...

Održan 20. sastanak EA HHC komiteta

Međunarodne aktivnosti

20. sastanak članova Komiteta za horizontalnu harmonizaciju EA održan je od 18. do 19. septembra u Briselu. Članovi komiteta, njih 51 iz 38 nacionalnih akreditacionih tela, su se okupili u Briselu kako bi učestvovali na sastanku EA HHC komiteta. Sas...

Usvojen novi SI sistem jedinica

Obaveštenja

Na 26. Generalnoj konferenciji za tegove i mere, koju je organizovao Međunarodni biro za tegove i mere (BIPM) 16. novembra 2018. godine u Versaju u Francuskoj, prisutni predstavnici iz 54 zemlje sveta jednoglasno su izglasali reviziju Međunarodnog siste...

Realizovane obuke

Obaveštenja

ATS je u toku 2018. godine nastavio sa aktivnostima na obuci ocenjivača/tehničkih eksperata za potrebe akreditacije, a sve u skladu sa Planom obuka i seminara. Realizovane su obuke: -obuka za vodeće ocenjivače za ocenjivanje kontrolnih tela prema SRP...

Nove akreditacije u oktobru 2018. godine

Obaveštenja

Tokom oktobra 2018. godine Akreditaciono telo Srbije (ATS) je donelo odluke o dodeli akreditacije, odnosno niz odluka o održavanju akreditacije, obnavljanju akreditacije, proširenju obima akreditacije, smanjenju obima akreditacije, suspenziji akreditacij...

Nove akreditacije u septembru 2018. godine

Aktuelnosti

Tokom septembra 2018. godine Akreditaciono telo Srbije (ATS) je donelo odluke o dodeli akreditacije, odnosno niz odluka o održavanju akreditacije, obnavljanju akreditacije, proširenju obima akreditacije, smanjenju obima akreditacije, ukidanju suspenzije a...

Nove akreditacije u avgustu 2018. godine

Obaveštenja

Tokom avgusta 2018. godine Akreditaciono telo Srbije (ATS) je donelo odluke o dodeli akreditacije, odnosno niz odluka o održavanju akreditacije, obnavljanju akreditacije, proširenju obima akreditacije, smanjenju obima akreditacije, suspenziji akreditacije, u...