Navigacija

Vesti

Studijsko putovanje - poseta ESYD-u

Saradnja

U periodu od 11. do 15. oktobra 2010. godine u okviru projekta „Tehnička pomoć institucijama iz oblasti infrastrukture kvaliteta u Republici Srbiji“ realizivanao je studijsko putovanje tokom kojeg su predstavnici ATS-a posetili Nacionalno akreditaciono ...

Nastavljena saradnja sa ESYD-om

Saradnja

U periodu od 30. avgusta do 3. septembra 2010. godine u okviru projekta „Tehnička pomoć institucijama iz oblasti infrastrukture kvaliteta u Republici Srbiji“  u prostorijama ATS-a realizovane su obuke i seminari na temu međulaboratorijskih poređenja i P...

Poseta predstavnika ESYD-a

Saradnja

U okviru projekta „Tehnička pomoć institucijama iz oblasti infrastrukture kvaliteta u Republici Srbiji“ u poseti Akreditacionom telu Srbije su bili dr Vagelis Bakeas i dr Chistors Mitsas, ocenjivači  grčkog akreditacionog tela, ESYD. Teme razgovora sa ...

Četvrti sastanak u okviru RTV projekta

Saradnja

U okviru RTV projekta Nemačkog metrološkog instituta „Promotion of regional cooperation in South East Europa in the field of quality instrastructure“ 9. i 10. juna 2010. godine održan je u Tirani četvrti sastanak. Učesnici sastanka su bili predstavnic...

Sporazum o saradnji DMDM - ATS

Saradnja

Direkcija za mere i dragocene metale (DMDM) i Akreditaciono telo Srbije (ATS) potpisali su 14. maja 2010. godine Sporazum o saradnji kojim bi, u cilju rešavanja pitanja od zajedničkog interesa u oblasti metrologije i akreditacije, definisali svoje koor...

Sporazum o saradnji u oblasti akreditacije ATS - BATA

Saradnja

U skladu sa Sporazumom o slobodnoj trgovini u Centralnoj Evropi - CEFTA 2006 i otklanjanja nepotrebnih prepreka u trgovini, Akreditaciono telo Srbije potpisalo je 24. februara 2010. godine sa Institutom za akreditiranje Bosne i Hercegovine (BATA) Sporazum...

Započet rad na izradi novog Zakona o akreditaciji

Saradnja

Juče je u prostorijama Akreditacionog tela Srbije održan prvi sastanak radne grupe za izradu novog Zakona o akreditaciji. Sastanku su prisustvovali: Jelena Popović, pomoćnik ministra za infrastrukturu kvaliteta u Ministarstvu ekonomije i regionalnog r...

Saradnja sa TAIEX-om

Saradnja

Juče je u prostorijama Ministarstva ekonomije i regionalnog razvoja održan sastanak povodom ekspertske misije u organizaciji TAIEX-a na temu horizontalnog zakonodavstva koje reguliše oblast unutrašnjeg tržišta, infrastrukture kvaliteta i akreditacije. G...

Memorandum o razumevanju i realizaciji projekta EU

Saradnja

Predstavnici Ministarstva ekonomije i regionalonog razvoja, Privredne komore Srbije i konzorcijuma AFNOR potpisali su danas u Privrednoj komori Srbije (PKS) Memorandum o razumevanju i realizaciji projekta EU "Tehnička pomoć institucijama u oblasti infra...

Projekat tehničke pomoći Srbiji

Saradnja

U sredu, 12. novembra, u prostorijama ATS održan je sastanak sa Bojanom Pečevarom, vođom projekta i ključnim ekspertom za oblast ocenjivanja usaglašenosti i akreditacije u okviru projekta „ Tehnička pomoć ključnim institucijama i telima u oblasti standardi...

Sporazumi o saradnji iz oblasti akreditacije

Saradnja

U cilju realizacije sporazuma o slobodnoj trgovini u centralnoj Evropi - CEFTA 2006 i otklanjanja nepotrebnih prepreka u trgovini Akreditaciono telo Srbije potpisalo je 16. januara sa Akreditacionim tijelom Crne Gore i 29. januara sa Institutom za akredit...

Skoplje, 12. i 13. februar 2008. godine

Saradnja

Institut za akreditaciju Republike Makedonije (IARM) je u periodu od 11. do 15. ferbuara 2008. godine uspešno realizovao obuku za ocenjivače za potrebe akreditacije laboratorija, sertifikacionih tela i kontrolnih organizacija. Ova obuka je realizovana ...

Saradnja sa akreditacionim telima iz okruženja

Saradnja

Na poziv organizatora dvodnevnog seminara na temu „Akreditacija medicinskih laboratorija“, Akreditacionog tela Srbije i konsultantske kompanija „Eptisa“, koji je održan u Beogradu, seminaru su prisustvovali predstavnici akreditacionih tela Makedonije, ...

Poseta Institutu za akreditiranje Bosne i Hercegovine (BATA)

Saradnja

Na osnovu potpisanog Protokola o sprovođenju Sporazuma o saradnji, a na osnovu Programa saradnje između ATS i BATA za 2007. godinu, 28. i 29.11.2007. godine realizovana je poseta predstavnika ATS-a Institutu za akreditiranje Bosne i Hercegovine. Cilj posete...