Navigacija

Vesti

Nove akreditacije u januaru 2014. godine

Aktuelnosti

Tokom januara meseca 2014. godine Akreditaciono telo Srbije (ATS) donelo je odluke o dodeli akreditacije za jednu laboratoriju za ispitivanje i dva kontrolna tela, odnosno niz odluka o održavanju akreditacije, obnovi akreditacije, proširenju obima akredit...

Trinaesto izdanje elektronskog biltena ATS-a

Promocija

Pred vama je trinaesto izdanje elektronskog biltena ATS-a. Tema broja je: Implementacija sistema menadžmenta zaštitom životne sredine i provere Evropske unije (Eco-Management and Audit Scheme, EMAS) u Republici Srbiji. Molimo vas da nam svoje predloge o ...

Nove akreditacije u decembru 2013. godine

Aktuelnosti

Tokom decembra meseca 2013. godine Akreditaciono telo Srbije (ATS) donelo je odluke o dodeli akreditacije za jednu laboratoriju za ispitivanje i tri kontrolna tela, jednu odluku o ukidanju akreditacije, kao i niz odluka o održavanju akreditacije, obnovi a...

Nova šema sertifikacije (EFISC) u okviru EA

Međunarodne aktivnosti

Akreditaciono telo Srbije (ATS) obaveštava da je EFISC (European Feed Ingredients Safety Certification) zatražio od Evropske organizacije za akreditaciju (EA) da razmotri njegovu šemu akreditacije (sertifikacija proizvoda) kako bi priznavanje iste odobri...

ATS započinje ocenjivanje prema SRPS ISO/IEC 17065:2013

Aktuelnosti

SRPS ISO/IEC 17065:2013 Ocenjivanje usaglašenosti - Zahtevi za tela koja sertifikuju proizvode, procese i usluge U vezi sa informacijom objavljenom 18. aprila 2013. godine, koja se odnosila na prelazne periode za primenu novog izdanja standarda SRPS ISO/I...

32. zasedanje Generalne skupštine EA

Međunarodne aktivnosti

32. zasedanje Generalne skupštine Evropske organizacije za akreditaciju (EA GA) je održano u periodu od 20. do 21. novembra u Oslu, Norveška, u organizaciji Norveškog akreditacionog tela (NA). Tokom zasedanja EA GA doneto je 19 rezolucija od kojih su...

Nove akreditacije u novembru 2013. godine

Aktuelnosti

Tokom novembra meseca 2013. godine Akreditaciono telo Srbije (ATS) donelo je odluke o dodeli akreditacije za jednu laboratoriju za ispitivanje, jednu odluku o ukidanju akreditacije, kao i niz odluka o održavanju akreditacije, obnovi akreditacije, proširenj...

Predlog Pravilnika o pokretnoj opremi pod pritiskom

Obaveštenja

Obaveštavamo sva zainteresovana tela za ocenjivanje usaglašenosti da je 20. novembra 2013. godine na sajtu Uprave za transport opasnog tereta www.utot.gov.rs objavljen Predlog pravilnika o pokretnoj opremi pod pritiskom. Imajući u vidu značaj pomenuto...

Održan Forum kvaliteta i poslovne izvrsnosti

Aktuelnosti

Fondacija za kulturu kvaliteta i izvrsnost (FQCE) i časopis „Kvalitet&izvrsnost“ organizovali su tradicionalnu, 22. po redu, manifestaciju posvećenu Svetskom danu kvaliteta i Evropskoj nedelji kvaliteta – FORUM KVALITETA I POSLOVNE IZVRSNOSTI 2013. ...

Obeležen početak „twining“ projekta

Međunarodne aktivnosti

U Privrednoj komori Srbije (PKS) je u sredu, 13. novembra 2013. godine, obeležen početak „twining“ projekta, koji finansira Evropska unija (EU) – „Uspostavljanje sistema za monitoring, izveštavanje i verifikaciju neophodnog za uspešnu implementaciju siste...

Ocenjivanje prema standardu SRPS ISO/IEC 17024:2012

Aktuelnosti

U vezi informacije objavljene 18. aprila 2013. godine obaveštavamo da Akreditaciono telo Srbije (ATS) od 15.10.2013. godine sprovodi ocenjivanja prema standardu SRPS ISO/IEC 17024:2012 Ocenjivanje usaglašenosti - Opšti zahtevi za tela koja obavljaju sert...

Nove akreditacije u oktobru 2013. godine

Aktuelnosti

Tokom meseca oktobra 2013. godine Akreditaciono telo Srbije (ATS) je donelo odluku o dodeli akreditacije za jedno kontrolno telo, odnosno niz odluka o održavanju akreditacije, obnovi akreditacije, proširenju obima akreditacije, smanjenju obima akreditacije...

Održana 24. sednica CPC komiteta EA

Međunarodne aktivnosti

Dvadeset četvrta sednica Komiteta za komunikacije i publikacije (CPC) Evropske organizacije za akreditaciju (EA) održana je u periodu od 18. do 19. septembra 2013. godine u Varšavi, Poljska, u organizaciji Poljskog akreditacionog tela (PCA). Na počet...

Održan Kongres metrologa 2013

Aktuelnosti

U organizaciji Direkcije za mere i dragocene metale (DMDM), Zavoda za metrologiju Crne Gore i Društva metrologa održan je Kongres metrologa 2013 sa posebnim osvrtom na temu „Novi pravci razvoja metrologije”. Kongres metrologa je održan u hotelu „Jezero...

Svetski dan standarda 14. oktobar 2013.

Aktuelnosti

Ovogodišnja poruka koju su Međunarodna organizacija za standardizaciju (ISO), Međunarodna elektrotehnička komisija (IEC) i Međunarodna unija za telekomunikacije (ITU) zajednički poslale u svet povodom Svetskog dana standarda glasi: „Međunarodni standard...