Navigacija

Vesti

Nove akreditacije u aprilu 2015. godine

Aktuelnosti

Tokom aprila meseca 2015. godine Akreditaciono telo Srbije (ATS) donelo je odluke o dodeli akreditacije za jednu laboratoriju za ispitivanje, odnosno niz odluka o održavanju akreditacije, obnovi akreditacije, proširenju obima akreditacije, smanjenju obima a...

JUSK međunarodna konvencija o kvalitetu - JUSK ICQ 2015

JUSK

Akreditaciono telo Srbije (ATS) i Direkcija za mere i dragocene metale (DMDM) u okviru JUSK međunarodne konvencije o kvalitetu (JUSK ICQ 2015 „Kvalitetom ka evropskim i svetskim integracijama“) organizuju sedmu Specijalnu konferenciju „Nacionalni siste...

Nove akreditacije u martu 2015. godine

Aktuelnosti

Tokom marta meseca 2015. godine Akreditaciono telo Srbije (ATS) donelo je odluke o dodeli akreditacije za jednu laboratoriju za ispitivanje, odnosno niz odluka o održavanju akreditacije, obnovi akreditacije, proširenju obima akreditacije, smanjenju obima ak...

Predavanje za studente FON-a

Aktuelnosti

Zaposleni Akreditacionog tela Srbije (ATS) uspešno nastavljaju seriju predavanja za sve zainteresovane studente tokom kojih nastoje da ih informišu o značaju akreditacije, ocenjivanju usaglašenosti i čitavoj infrastrukturi kvaliteta. Radivoje Nikoličić, po...

Svetski dan metrologije 2015

Aktuelnosti

Svetski dan metrologije proslavlja se 20. maja kada je 1875. godine potpisana Metarska konvencija. Ovaj sporazum omogućava postojanje jedinstvenog sistema merenja u celom svetu. Svetski dan metrologije zajednički organizuju Međunarodni biro za tegove i me...

Počela 24. Nedelja kvaliteta

Aktuelnosti

U prostorijama Privredne komore Srbije (PKS) se, u periodu od 4. do 6. marta 2015. godine, održava 24. po redu manifestacija „Nedelja kvaliteta 2015“ koja tradicionalno okuplja eksperte iz nauke i privrede i eminentne stručnjake iz oblasti kvaliteta. Toko...

Nove akreditacije u februaru 2015. godine

Aktuelnosti

Tokom februara meseca 2015. godine Akreditaciono telo Srbije (ATS) donelo je odluke o dodeli akreditacije za dva kontrolna tela, odnosno niz odluka o održavanju akreditacije, obnovi akreditacije, proširenju obima akreditacije, smanjenju obima akreditacije,...

Obuka u vezi uspostavljanja ETS sistema

Najave događaja

Sistem trgovine emisionim jedinicama EU (ETS), poznat i kao tržište ugljenika EU, uspostavljen Direktivom 2003/87/EC, predstavlja osnovu politike Evropske unije u borbi protiv klimatskih promena i ključni instrument za smanjenje gasova sa efektom staklene ba...

Predstavnici ATS-a posetili IARM

Saradnja

U periodu od 28. do 30. januara 2015. godine predstavnici Akreditacionog tela Srbije (ATS) posetili su Institut za akreditaciju Republike Makedonije (IARM) u skladu sa Sporazumom o saradnji u oblasti akreditacije koji je sa IARM-om prvi put potpisan 200...

Nove akreditacije u januaru 2015. godine

Aktuelnosti

Tokom januara meseca 2015. godine Akreditaciono telo Srbije (ATS) donelo je odluke o dodeli akreditacije za dve laboratorije za ispitivanje i dva kontrolna tela, odnosno niz odluka o održavanju akreditacije, obnovi akreditacije, proširenju obima akreditac...

Nove akreditacije u decembru 2014. godine

Aktuelnosti

Tokom decembra meseca 2014. godine Akreditaciono telo Srbije (ATS) donelo je odluku o dodeli akreditacije za dve laboratorije za ispitivanje, tri kontrolna tela i jedno sertifikaciono telo za sertifikaciju osoba, odnosno niz odluka o održavanju akreditac...

Održana 3. sednica Upravnog odbora ATS-a

Aktuelnosti

Upravni odbor Akreditacionog tela Srbije je na svojoj 3. sednici, održanoj  12. januara 2015. godine, a na osnovu člana 16. stav (1) tačka 2) Odluke o izmenama i dopunama osnivačkog akta Akreditacionog tela Srbije, doneo Program rada sa Finansijskim pl...

Održan okrugli sto o tehničkom zakonodavstvu

Aktuelnosti

Juče je u organizaciji Privredne komore Srbije (PKS), uz saradnju sa Ministarstvom privrede, Akreditacionim telom Srbije (ATS), Institutom za standardizaciju Srbije (ISS) i Direkcijom za mere i dragocene metale (DMDM), održan okrugli sto „Regulatorni ok...

34. zasedanje Generalne skupštine EA

Međunarodne aktivnosti

Generalna skupština Evropske organizacije za akreditaciju (EA GA) je na 34. zasedanju, koje je održano 19. i 20. novembra 2014. godine u Hagu, Holandija, usvojila, pored ostalih, sledeće rezolucije: • EA GA je donela odluku da Izvršni komitet započne r...

Nova sednica Upravnog odbora ATS-a

Aktuelnosti

Upravni odbor Akreditacionog tela Srbije (ATS) je na svojoj 2. sednici, održanoj  1. decembra 2014. godine, shodno članu 16. Odluke o izmenama i dopunama osnivačkog akta Akreditacionog tela Srbije dao saglasnost na novi Pravilnik o unutrašnjoj organizac...

Nove akreditacije u novembru 2014. godine

Aktuelnosti

Tokom novembra meseca 2014. godine Akreditaciono telo Srbije (ATS) donelo je odluku o dodeli akreditacije za četiri laboratorije za ispitivanje i jedno kontrolno telo, odnosno niz odluka o održavanju akreditacije, obnovi akreditacije, proširenju obima akr...

Održana sednica Upravnog odbora ATS-a

Aktuelnosti

Upravni odbor Akreditacionog tela Srbije u sastavu: predsednik Nedeljko Pantić, članovi: mr Vladimir Milenković, dr Predrag Popović, i dr Ljubinka Gligić, je na svojoj prvoj sednici, održanoj 13. novembra 2014. godine: -    usvojio Poslovnik o radu Upra...

Nove akreditacije u oktobru 2014. godine

Aktuelnosti

Tokom oktobra meseca 2014. godine Akreditaciono telo Srbije (ATS) je donelo odluke o dodeli akreditacije za dve laboratorije za ispitivanje, odnosno niz odluka o održavanju akreditacije, obnovi akreditacije, proširenju obima akreditacije, smanjenju obima ak...