Navigacija

Vesti

Održani sastanci Komiteta EA za sertifikaciona tela (EACC) i kontrolna tela (EA IC)

ObaveštenjaMeđunarodne aktivnosti

Sastanak Komiteta za sertifikaciona tela (EA CC) je održan 3. i 4. septembra 2019. godine u Berlinu. Na njemu je bilo 56 učesnika iz 38 nacionalnih akreditacionih tela i 4 organizacije koje su predstavljale zainteresovane strane.

Takođe je u Berlinu, Komitet za kontrolna tela Evropske organizacije za akreditaciju (EA IC) održao 38. sastanak u periodu od 5. do 6. septembra 2019. godine.

Revizija dokumenta ILAC G8

ObaveštenjaPromena dokumentacije

Obaveštavamo ocenjivače, regulatorna tela i laboratorije da je Međunarodna organizacija za akreditaciju laboratorija (ILAC) dana 04.09.2019. godine izdala dokument ILAC G8:09/2019 Guidelines on Decision Rules and Statements of Conformity, koji je dostupan na sajtu ILAC-a (www.ilac.org). 

 U odnosu na prethnodno izdanje dokument je pretrpeo značajne izemene a revizija dokumenta je napravljena zbog potrebe usklađivanja smernica/preporuka za doslednu primenu zahteva novog izdanja referentnog standarda ISO/IEC 17025:2017 prilikom primene pravila odlučivanja, odnosno sadržaja izveštaja o ispitivanju u slučaju da laboratorija daje izajvu o usaglašenosti sa specifikacijom.

Seminar za akreditovana tela za ocenjivanje usaglašenosti

ObaveštenjaSeminariNajave događaja

Akreditaciono telo Srbije (ATS) organizuje jednodnevni seminar za akreditovane organizacije u Kombank dvorani (Dom sindikata), Trg Nikole Pašića 5a, Beograd, pod nazivom „Akreditacija i ocenjivanje usaglašenosti – mi smo svet!“ u sredu 11. septembra 2019. godine sa početkom u 10 časova.

Molimo akreditovana TOU da svoje prisustvo najave do petka 6. septembra 2019. godine na sledeću elektronsku adresu: jelica.braunovic@ats.rs.

Izmena ATS dokumenata

Promena dokumentacije

U skladu sa Planom aktivnosti koje su usmerene na usaglašavanje rada ATS sa zahtevima novog izdanja standarda ISO/IEC 17011, 15. jula 2019. godine izmenjeno je niz dokumenata koja se prvenstveno odnose na ocenjivanje tela za ocenjivanje usaglašenosti i koja su namenjena za korišćenje od strane ocenjivača/eksperata ATS.

Pored pomenutih dokumenata koji se koriste u procesu ocenjivanja, izmenjena su ATS-PA01, Pravila akreditacije. Takođe, izmenjena je Prijava za akreditaciju odnosno njen sadržaj. 

Objavljen EA Izveštaj za 2018. godinu

Obaveštenja

2018. godina uspešno je završena za Evropsku organizaciju za akreditaciju (EA): potpisan je 3. okvirni sporazum o partnerstvu sa Evropskom Komisijom (EC) a potom i sličan sporazum sa EFTA u aprilu 2019. godine. To je dokaz kontinuiranog obnavljanja poverenja u ono što postižemo i to se dešava u odlučujućem trenutku za Evropu.

Proslava povodom obeležavanja Dana akreditacije u Republici Srbiji

Dan akreditacije

Akreditaciono telo Srbije (ATS) je ove godine svečanim programom obeležilo Svetski dan akreditacije koji se proslavlja 9. juna i nacionalni Dan akreditacije u Republici Srbiji, koji se obeležava 28. juna, kada je doneta prva Odluka o akreditaciji. Svečanost je upriličena u Klubu poslanika u Beogradu i ista je bila posvećena ocenjivačima koji na poseban način doprinose prosperitetu i prepoznatljivosti ATS-a u Republici Srbiji i van nje.

ATS potpisao bilateralni sporazum o saradnji sa SA

Međunarodne aktivnosti

U Beogradu je 27. juna 2019. godine održan bilateralni sastanak između ATS i Slovenske akreditacije (SA). ATS je predstavljao prof. dr Aco Janićijević, v.d. direktora, dok je SA predstavljao dr Boštjan Godec, direktor SA. Direktori ATS i SA su potpisali bilateralni sporazum o saradnji između dva akreditaciona tela.

Poziv za ocenjivače

Poziv za ocenjivače

Obaveštenja

ATS obaveštava zainteresovane stručnjake da se ukazala potreba za angažovanjem ocenjivača za potrebe ocenjivanja: sertifikacionih tela za sertifikaciju sistema menadžmenta (sertifikacija sistema menadžmenta kvalitetom, sertifikacija sistema menadžmenta zaštitom životne sredine, sertifikacija sistema menadžmenta bezbednošću i zdravljem na radu, sertifikacija sistema menadžmenta bezbednošću hrane). Izabrani će biti u obavezi da završe ATS obuku za ocenjivače po modulima za obuku za ocenjivanje prema SRPS ISO/IEC 17021-1.

Nove akreditacije u mesecu junu 2019. godine

Obaveštenja

U junu 2019. godine donete su sledeće odluke o dodeli akreditacije za: Laboratorije za etaloniranje: 1. GAS INTELA DOO Kovin, Kovin, Vuka Karadžića 176 akreditacioni broj: 02-073 Akreditacija je ukinuta sledećem TOU, na sopstveni zahtev: ...

Nove akreditacije u mesecu maju 2019. godine

Obaveštenja

U maju 2019. godine donete su sledeće odluke o dodeli akreditacije za: Kontrolna tela: 1. BEZBEDNOST NA RADU I ZAŠTITA OD POŽARA DOO Senta, Senta, Maksima Gorkog 18 akreditacioni broj: 06-243 2. JAKOTEHNA DOO Beograd, Beograd-Zemun, Vojni p...

Nove akreditacije u mesecu aprilu 2019. godine

Obaveštenja

U aprilu 2019. godine donete su sledeće odluke o dodeli akreditacije za: Kontrolna tela: 1. GARDAL DOO Niš, Niš - Medijana, Hajduk Stankova 8, lokal 3, akreditacioni broj: 06-228 2. VATROSREM 022 DOO Sremska Mitrovica, Sremska Mitrovica, Bulev...

Informacije o primeni novih dokumenata

Obaveštenja

U skladu sa Planom aktivnosti koje su usmerene na usaglašavanje rada ATS sa zahtevima novog izdanja standarda ISO/IEC 17011, 6. maja 2019. godine usvojen je dokument ATS-PR08, Oblasti aktivnosti ATS. Ovim dokumentom su utvrđene vrste akreditacija i oblas...

Nove akreditacije u mesecu martu 2019. godine

Obaveštenja

U martu 2019. godine donete su sledeće odluke o dodeli akreditacije za: Kontrolna tela: 1. VATROCENTAR DOO Beograd, Beograd, Borivoja Stevanovića 55, akreditacioni broj: 06-224; 2. "Dobrovoljno vatrogasno društvo Vračar", Beograd, Metohijska 42...

NOVE AKREDITACIJE U FEBRUARU 2019. GODINE

Obaveštenja

U februaru 2019. godine donete su sledeće odluke o dodeli akreditacije za: Kontrolna tela: 1. GASALARM DOO Beograd, Beograd, Dobropoljska 72a/1, akreditacioni broj: 06-216 2. IPON SISTEM DOO Beograd, Beograd, Zlatiborska 31, akreditacioni broj:...

Obaveštenje za zainteresovane stručnjake

Obaveštenja

ATS obaveštava zainteresovane stručnjake da se ukazala potreba za angažovanjem: A: ocenjivača za potrebe ocenjivanja sertifikacionih tela za sertifikaciju sistema menadžmenta (sertifikacija sistema menadžmenta kvalitetom, sertifikacija sistema menadžmenta z...

Informacija o primeni SRPS ISO/IEC TS 17021-10:2018

Obaveštenja

         Institut za standardizaciju Srbije (ISS) objavio je krajem avgusta 2018. godine standard SRPS ISO/IEC TS 17021-10:2018, Ocenjivanje usaglašenosti – Zahtevi za tela koja obavljaju proveru i sertifikaciju sistema menadžmenta – Deo 10: Zahtevi za kom...

NOVE AKREDITACIJE U JANUARU 2019. GODINE

Obaveštenja

U januaru 2019. godine donete su sledeće odluke o dodeli akreditacije za: Kontrolna tela: 1. ANTIPLAM DOO Beograd, Beograd, Branka Momirova 21 akreditacioni broj: 06-213 2. „SAVSKI VENAC“ DOO Beograd, Beograd, Gavrila Principa 8 akredita...